donderdag, 15. september 2005 - 11:28

Indische buurt brandt; vrees voor pyromaan

Zwolle

De Indische buurt in Zwolle, een wijk waar in het verleden de nodige rellen zich hebben voorgedaan, staat weer in het nieuws. Dit keer vanwege talrijke brandjes waarbij de brandweer wordt belemmerd tijdens het uitvoeren van bluswerkzaamheden. De verantwoordelijke wethouder Gerard van Doorenmolen wil nog niet in het openbaar reageren. Zijn speech bewaart hij tot volgende week woensdag tijdens het wijkplatform.

In een korte periode ruim twintig branden. Dat moet het werk van een pyromaan zijn maar bij de wijkbewoners zit de schrik er goed in. De politie heeft de zaak in onderzoek maar tot aanhoudingen is het nog niet gekomen. Vuilcontainers, overbodig huisafval en ander brandbaar spul, een pyromaan weet er wel raad mee. Omdat de buurt voor een groot deel uit oudere huizen bestaat is het geenszins denkbeeldig dat een volgende brand wel catastrofale gevolgen kan hebben. Vandaar dat de Zwolse politie alle brandmeldingen zeer serieus neemt.

Bijkomend probleem is dat de brandweer tijdens het blussen meerdere keren werd gehinderd. Zo werden er in het eerste weekend van september eieren, verfbommen en ander materiaal naar de brandweerlieden gegooid waardoor zij hun werk niet konden uitoefenen. Zowel voor de gemeente, de brandweer en de politie zijn de huidige signalen ontoelaatbaar. Gemeentewoordvoerder Cramer zegt heel duidelijk aan de lokale pers: ‘dit moet de kop worden ingedrukt’.

Tekst: MediaHuis Zwolle
Archieffoto: Robert Hoetink
Provincie:
Tag(s):