donderdag, 29. september 2005 - 16:49

Interventieteam onderzoekt fraude in tuinbouw

Alkmaar

De komenden maanden slaan diverse instanties de handen in een om de fraude in de tuinbouw in Noord-Holland-Noord aan te pakken. Doel is het terugdringen van Illegaal werk en fraude met belastingen, premies en uitkeringen. Het gehele gebied tussen Alkmaar en Den Helder komt aan bod inclusief West-Friesland. Een interventieteam men medewerkers van de Arbeidsinspectie, de Belastingdienst en UWV, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen zal door de provincie trekken. Ook de politie, de Vreemdelingenpolitie en het Openbaar Ministerie zijn bij de acties betrokken. Hetzelfde geldt voor de Algemene Inspectiedienst (AID) en de Sociale Recherche Alkmaar.

Uit tips en onderzoek is gebleken dat in de tuinbouw naar verhouding veel illegale arbeid voorkomt. Bij bijna 20% van de gecontroleerde bedrijven ontdekte de Arbeidsinspectie illegale werknemers. Op illegale arbeid staat voor de werkgever een boete van 8.000 euro per werknemer. ©BON
Provincie:
Tag(s):