woensdag, 12. oktober 2005 - 16:45

Jacht op ganzen

Canadese-, kol- en grauwe ganzen moeten de komende dagen opletten in welk gebied ze hun eten gaan zoeken. Voor de ganzen zijn er speciale opvanggebieden. Komen ze echter buiten dit terrein, dan lopen ze het risico neergeschoten te worden door jagers. Deze opvanggebieden zijn over heel de provincie Zeeland. De gebieden zijn voor ganzen die tijden hun de trek naar de overwinteringsgebieden de provincie aandoen.

De Faunabeheereenheid Zeeland heeft ontheffing gekregen om op de Canadese-, kol- en grauwe ganzen te jagen. Ze mogen dit doen in buiten de opvanggebieden. Andere soorten ganzen worden mogen alleen verjaagd worden.

De grenzen moeten overigens nog bekrachtigd worden door de Europese Unie. Een procedure die gepaard gaat met voor-lichting en inspraak. Er zijn speciale richtlijnen opgesteld met betrekking tot de schade die deze dieren veroorzaken in de binnen en buitengebieden. De ganzen doen zich op hun rustpauze tegoed aan landbouwgewassen. Zo moeten de boeren verjagingsmaatregelen nemen door bijvoorbeeld het plaatsen van vlaggen en linten. De exacte regels zijn te vinden op www.faunafonds.nl

© BON Foto: Image after
Provincie:
Tag(s):