zondag, 11. september 2005 - 11:04

Kabinet zet mes in vergunningen

Den Haag

VNO-NCW is blij met de plannen van het kabinet om het mes te zetten in het woud van overheidsvergunningen. Dit zegt de organisatie in een reactie op besluiten van de ministerraad van vrijdag. De minister-president wordt voorzitter van een ministeriële stuurgroep en bij de operatie worden ook ondernemers ingeschakeld. VNO-NCW zegt erop te vertrouwen dat daardoor flink vaart kan worden gemaakt met het daadwerkelijk opruimen van vergunningen.

Bedrijven moeten vanwege de toenemende buitenlandse concurrentie steeds sneller kunnen handelen. "Maanden of soms jaren wachten op een vergunning is dan veel te lang", aldus VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes. "En bovendien onnodig: je kunt immers ook achteraf bekijken of een ondernemer zich aan de regels heeft gehouden."

Helaas zet het kabinet nog niet meteen een streep door de heffing van leges, de kosten die voor het behandelen van vergunningsaanvragen in rekening worden gebracht. "Ik hoop dat hier zo snel mogelijk verandering in komt", aldus Wientjes. "Het kan toch niet zo zijn dat, terwijl ons land juist op dit moment ondernemers ontzettend hard nodig heeft, deze ondernemers in feite een boete opgelegd krijgen als ze willen investeren."

Wientjes steunt het initiatiefwetsvoorstel van de Tweede-Kamerleden Luchtenveld en Wolfson (én de praktijk in de provincie Zuid-Holland) om overheden die termijnen om vergunningen te verlenen niet naleven, te beboeten. Het kabinet is hiertoe overigens nog niet bereid.
Categorie:
Tag(s):