donderdag, 1. september 2005 - 0:11

Kijkje achter de schermen

Kapelle

Op donderdag 8 september a.s. kunnen inwoners van de Gemeente Kapelle weer een kijkje achter de scherm komen nemen in het gemeentehuis van Kapelle. Om 19.30 uur opent de gemeente haar deuren om mensen uitleg te geven over alles rondom het onderwerp ‘Bouwvergunning’.

Tijdens deze avond zal er uitleg geven worden over:
- Hoe een aanvraag om bouwvergunning in behandeling wordt genomen,
- Hoe de welstandscommissie een bouwplan beoordeelt,
- Welke eisen een bestemmingsplan kan stellen aan een bouwplan,
- Hoe het moet als een bouwvergunning wordt geweigerd,
- Hoe de gemeente kan optreden tegen illegaal bouwen,
- Welke rechtsbeschermingmogelijkheden er zijn,
- Hoe een bezwaarschrift wordt behandeld,

Natuurlijk zijn mensen vrij om vragen te stellen aan de aanwezige wethouder, ambtenaren, leden van de welstandscommissie en leden van de bezwarencommissie.

In de afgelopen periode zijn er al tweemaal eerder informatieavonden voor burgers gehouden onder het motto 'Een kijkje achter de schermen bij de gemeente'. Zo konden mensen op 13 en 21 juni al meer te weten komen over het verstrekken van subsidies, uitkeringen en de Wet Voorzieningen Gehandicapten en de wijze waarop de gemeente zich voorbereidt op een ramp, de verkiezingen en andere zaken.

Gemeente Kapelle
Provincie:
Tag(s):