vrijdag, 21. oktober 2005 - 10:57

Kleine betalingen via internet via één sluis

twente

Met het groeiende aantal diensten op internet, en via mobiele telefonie, zal ook het aantal kleine betalingen sterk gaan groeien. ‘Pay-per-use’ is daarin de trend. De betaalsystemen van bijvoorbeeld de banken zijn daarvoor niet geschikt, omdat de transactiekosten daar hoger zullen uitvallen dan de eigenlijke betaling. Onderzoeker Róbert Párhonyi heeft daarom een ‘micropayment gateway’ ontwikkeld: een manier om het ene betaalsysteem te koppelen aan het andere. De gateway koppelt op deze manier de klant aan de winkelier. Dit is een snellere weg dan het streven naar een wereldwijde standaard voor micropayments, is zijn overtuiging. Párhonyi promoveert op 20 oktober 2005 aan de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica.

De micropayment gateway die Parhonyi voorstelt, biedt het voordeel van één betaalsysteem terwijl klant en winkelier verschillende betaalsystemen gebruiken; op dit moment bieden sommige bedrijven tot acht verschillende betaalmogelijkheden aan op één website. In de methode van de promovendus betaalt de klant via zijn eigen betaalsysteem aan de gateway, en de gateway betaalt de winkelier in zijn eigen betaalsysteem. Dit is, gezien het grote aantal beschikbare betaalsystemen, niet simpel.

Toch lijkt de functionaliteit van de verschillende systemen zodanig op elkaar, dat ze via de gateway te koppelen zijn. En omdat vertrouwen bij internetbetalingen altijd een ‘issue’ is: het veiligheidsniveau van het eigen betaalsysteem wordt niet beïnvloed. Technisch is het mogelijk, toont Parhonyi aan, voor verreweg de meeste systemen. In het technisch ontwerp is ook gedacht aan de juridische aspecten.

Duur

Het groeiende aantal betalingen hangt samen met de grote toename van diensten die zijn gebaseerd op content: een muziek- of videoclipje downloaden, toeristische informatie opvragen bij een stadswandeling, of het laatste beursnieuws opvragen. Het gaat daarbij niet om grote bedragen, en dat is meteen het probleem. Het nieuwe systeem iDEAL van de banken, leidt de klant naar zijn eigen vertrouwde online rekening, maar de transactiekosten zijn 70 eurocent: duurder dan veel micropayments. Bij de kleine betalingen zouden de kosten niet hoger dan 10 procent van de betaling mogen zijn.

Na de bubble

Párhonyi heeft in zijn onderzoek de ontwikkeling van betaalsystemen onderzocht en onderscheidt daarin verschillende generaties. Veel betaalsystemen uit de eerste generatie, rondom de internetbubble, zijn even snel weer verdwenen als opgekomen. De tweede generatie levert systemen die langer standhouden. Daarbij speelt mee of het technisch een solide oplossing is, maar ook het vertrouwen dat de consument stelt in de techniek. De promovendus heeft ook zijn oplossing afgezet tegen de invoering van een wereldwijd betaalsysteem of verregaande standaardisatie van betalingstechnieken: de ‘hybride’ oplossing van een micropayment gateway is sneller in te voeren en ondervangt het probleem van de reikwijdte van een betaalsysteem.
Categorie:
Tag(s):