maandag, 5. september 2005 - 16:59

Kletskousen over vroegere schooljaren

Pingjum

Naar aanleiding van het 50 jarige bestaan van de openbare basisschool 't Leech te Pingjum begin februari dit jaar, werd zondag een grote schoolreünie georganiseerd tijdens de Pingjumer Merke. Vele tientallen Pingjumers, oud Pingjumers en iedereen die ooit iets met de school te maken heeft gehad gaven gehoor aan de oproep van de Reüniecommissie om zondag naar de feesttent.

Om half 2 werd de reünie geopend door de voorzitter Geert Wind van de reüniecommissie en aansluitend om 2 uur waren er groepsfoto's naast de feesttent. Verder waren er in de nieuwe school nog een foto tentoonstelling en ook de oude school was open die momenteel in de oude staat word hersteld. Nadat er gezamenlijk was gegeten was het ‘s avonds tijd voor de uitvoering van de revue "Penjumer Perikels, spesjaal foar jo!" Dit werd uitgevoerd door prominente Pingjumers en oud dorpsgenoten. ©BON/foto’s: Jaring Rispens
Provincie:
Tag(s):