dinsdag, 18. oktober 2005 - 9:45

Knipmutsen en Kraplappen in CODA

Apeldoorn

Vanaf zaterdag 29 oktober is een bijzondere collectie kleding en accessoires voortaan in CODA Museum te zien. In de loop van de afgelopen maanden is namelijk de verzameling van het Veluws Klederdrachtmuseum verhuisd van Epe naar Apeldoorn.

Nu presenteert CODA een eerste selectie uit deze verzameling als onderdeel van de vaste historische tentoonstelling Woudreuzen en Fluisterheggen. De feestelijke officiële overdracht van de collectie van Epe naar grote buur Apeldoorn vindt plaats op zaterdag 29 oktober.

Dit is de startdag van de Week van de Geschiedenis die dit jaar - hoe toepasselijker - in het teken staat van het thema 'Buren'. 29 oktober is bovendien de Landelijke Archievendag en in CODA vindt dan ook een breed scala aan historisch getinte activiteiten plaats. Op voorhand is duidelijk dat de modeshow van streekdrachten door de groep Veluws Schoon een van de hoogtepunten in het programma zal zijn.

De even rijke als unieke verzameling van het Veluws Klederdrachtmuseum geeft een nagenoeg compleet beeld van de kleding die op het platteland van de Noord-Veluwe werd gedragen tussen 1800 en 1950. Het belang van deze collectie staat dan ook buiten kijf. De verdwenen wereld van oorijzers en hemdrokken, van knipmutsen en kraplappen wordt voortaan zorgvuldig bewaard en getoond in de moderne nieuwbouw van CODA Museum. In de CODA-depots blijft ze gevrijwaard van de desastreuze invloed van licht, vocht, motten en andere bedreigingen.

Delen van de collectie zullen voortaan te zien zijn in tijdelijke opstellingen en in de vaste historische opstelling Woudreuzen en Fluisterheggen. Speciaal voor dit doel is een nieuwe kostuumvitrine gebouwd volgens de laatste inzichten met betrekking tot het presenteren van historisch textiel.

Uitgebreide literatuur en documentatie over de Veluwse dracht en Nederlandse klederdrachten in het algemeen is te raadplegen in het CODA Kenniscentrum.

©BON
Provincie:
Tag(s):