dinsdag, 13. september 2005 - 17:07

Kwaliteit kinderdag-verblijven zorgwekkend

Amsterdam

De kwaliteit van kinderdagverblijven laat op meerdere gebieden te wensen over en is gedaald ten opzichte van eerdere peilingen in 1995 en 2001. De Nederlandse kinderopvang is haar internationale toppositie kwijtgeraakt. Vooral de aspecten gezondheid, hygiëne, fysieke veiligheid en de aanwezigheid en toegankelijkheid van ontwikkelingsmateriaal in de kindercentra zijn als onvoldoende beoordeeld. Teveel kindercentra voldoen niet aan internationaal erkende standaards. Een daling in kwaliteit
<BR>is niet geconstateerd voor de sensitiviteit van de leidsters in de omgang met de kinderen, een kernaspect van het pedagogisch werk in de kinderopvang.

Het NCKO (Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek) heeft met subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de eerste vier maanden van dit jaar een landelijke meting verricht naar de kwaliteit van kinderdagverblijven in Nederland. Het betreft de derde peiling van het afgelopen decennium naar de kwaliteit van hele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. In de kwaliteitspeiling van 2005 is, net als in de peilingen van 1995 en 2001, gebruik gemaakt van internationaal gestandaardiseerde meetinstrumenten. De peiling is uitgevoerd op een moment dat de nieuwe Wet kinderopvang nog maar kort van kracht was.

De recente peiling laat een relatief laag niveau zien van de gemiddelde kwaliteit van de kinderdagverblijven. Geen enkel kinderdagverblijf valt volgens de internationaal aanvaarde normen in de categorie goed, 60% van de kinderdagverblijven valt in de categorie middelmatig en 40% in de categorie onvoldoende.

Uit de vergelijking over de drie tijdstippen heen blijkt dat er sprake is van een significante daling in de kwaliteit. Waar in 1995 in het geheel geen opvang van onvoldoende kwaliteit werd aangetroffen, is dit percentage in 2001 opgelopen tot 6% en in 2005 zelfs tot 40%. Deze neerwaartse gang is het duidelijkst merkbaar op het gebied van individuele zorg (gezondheid, hygiëne en fysieke veiligheid) en activiteiten aanwezigheid en toegankelijkheid van gevarieerd ontwikkelingsmateriaal).

Tien jaar geleden stond Nederland hoog op de wereldranglijst. In 2005 is de Nederlandse kinderopvang haar koppositie in de internationale vergelijkingen kwijtgeraakt. De kwaliteit van de opvang blijft sterk achter bij die van bijvoorbeeld Duitsland, Canada en de Verenigde Staten. Overigens zijn de metingen in die landen enkele jaren eerder gedaan.

De onderzoekers concluderen dat de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland niet onverantwoord is, maar wel zorgwekkend. De dalende trend van de afgelopen 10 jaar moet worden omgebogen. Extra investeringen zullen zich moeten richten op het naleven van de basale eisen van hygiëne en veiligheid. Ook moeten er meer en gevarieerdere pedagogische activiteiten komen in een verantwoorde omgeving. Aanbevolen wordt groepsassistenten aan te stellen om de zorgtaak van de leidsters te verlichten, zodat zij zich meer dan voorheen kunnen richten op hun pedagogische taak. ©BON
Provincie:
Tag(s):