maandag, 8. augustus 2005 - 10:20

Kwart gestopte 50-plussers wil weer baan

Amstelveen

In 2004 beëindigden 124 duizend 50-plussers een betaalde baan. Ruim de helft van deze uitstromers stopte definitief met werken en ging met (vervroegd) pensioen, een kwart van de uitstromers wilde weer aan de slag zo blijkt uit maandag verschenen cijfers van het CBS.

In 2004 stopten 124 duizend 50–64 jarigen die het voorafgaande jaar een betaalde baan hadden van 12 uur of meer per week met werken. Deze uitstromers vormden ongeveer 8 procent van de werkzame 50-plussers.
De helft van de uitstromers heeft de arbeidsloopbaan definitief beëindigd en is met pensioen/vut gegaan. Daarnaast is er een kwart dat nog wel betaald werk zou willen. De overigen wilden geen werk vanwege ziekte, arbeidsongeschiktheid of om andere redenen.

In 2004 wilde een kwart van de ouderen die zijn uitgestroomd weer aan het werk. In 2000 ging het nog om 12 procent.
Deze toename weerspiegelt de groei van de werkloosheid in deze periode. Het aantal 50–64-jarige werklozen verdubbelde namelijk in de periode 2000–2004. Het aandeel dat met (vervroegd) pensioen is gegaan, bleef vrijwel stabiel.

Van de uitgestroomde 50–54-jarigen gaf bijna de helft aan weer minstens 12 uur per week te willen werken. Onder de 55–59-jarigen wilde een op de vijf weer een baan en onder de 60-plussers nog maar een op de twintig.

De gemiddelde leeftijd van de mannen die zijn uitgestroomd, was 60 jaar. De gemiddelde leeftijd van de uitgestroomde vrouwen was twee jaar lager dan die van mannen. Als het om (vervroegde) pensionering gaat, was er echter nauwelijks verschil tussen mannen en vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij pensionering was voor beide 62 jaar.
Categorie:
Tag(s):