maandag, 24. oktober 2005 - 16:32

Lagere slagings-percentages niet-westers allochtonen

Amstelveen

De slagingspercentages van niet-westers allochtone leerlingen blijven nog steeds achter bij die van autochtonen. Dit geldt voor alle schoolsoorten in het voortgezet onderwijs, maar vooral voor havo en vwo.

Van alle leerlingen die op 1 oktober 2003 in leerjaar 6 van het vwo zaten, behaalde 91 procent het diploma. Voor autochtonen was dit 93 procent en voor niet-westers allochtonen 77 procent. De leerlingen die geen diploma haalden zijn meestal gezakt of gingen (toch) niet op voor het examen.
Categorie:
Tag(s):