zondag, 25. september 2005 - 23:56

Landelijke 24-uurs milieuhandhavingactie

Afgelopen vrijdagmiddag 12.00 uur startte de landelijke 24 uurs handhavingactie in alle provincies in Nederland en zijn zo’n 2500 opsporingsambtenaren begonnen met de grootste milieucontrole die ooit in Nederland werd gehouden. De actie is een initiatief van de gezamenlijke provincies en de stuurgroep Handhaven op niveau.
<BR>In heel Zeeland, (regio Noord en Zeeuws-Vlaanderen) werden controles uitgevoerd in het buitengebied en waren deze controles gericht op controle van afvaldumping, illegale lozingen, stroperij, afvalverbranding, opslag,- en uitrijden van mest, gebruik van bestrijdingsmiddelen.


Door de provincie Zeeland, RWS en de KLPD werd tijdens de acties luchtsteun gegeven.

In Zeeland Noord hebben ongeveer 100 handhavers en in Zeeuws-Vlaanderen 35 handhavers meegedaan aan de actie. Van deze handhavers zijn er een groot gedeelte meerder dagdelen actief geweest. In totaal zijn er ruim 400 controles uitgevoerd tijdens meer dan 1000 mensuren.

Tot zaterdagochtend 11:00 uur waren er totaal 105 bestuurlijke waarschuwingen gegeven en 55 processen verbaal teruggemeld. Een greep uit de constateringen:

In de gemeente Sluis zijn 20 propaantanks gecontroleerd. Hierbij zijn over het algemeen kleine overtredingen geconstateerd en één ernstige waarbij de propaantank is losgekoppeld en aangesloten op gasflessen. Op hetzelfde bedrijf, een fruitteler, zijn zes illegale Poolse werknemers aangetroffen. Dit is doorgegeven aan de Arbeidsinspectie.

Bij een controle van een veehouderij was de opslag van mest niet in orde. Er waren bestrijdings-middelen opgeslagen in een 1100 liter container. Tevens werd opslag aangetroffen van het verboden bestrijdingsmiddel DDT. Bij controle van horeca-bedrijven is meerdere malen geconstateerd dat de nood-uitgangen niet in orde waren.

De meeste processen verbaal zijn opgemaakt voor over-tredingen in het buitengebied, zoals mestopslag, overtreding stookverbod en illegaal puin storten.

© BON Bericht Politie / Foto: Image After
Provincie:
Tag(s):