dinsdag, 13. september 2005 - 22:43

Leerlingen aan de slag met waterlespakket

Groningen

Komend halfjaar onderzoeken alvast honderden basisschoolleerlingen uit de provincie Groningen de kwaliteit van het water bij hen in de buurt. Daarvoor maken ze gebruik van het educatieve lespakket Watch Groningen. Ook kunnen de deelnemers de hulp inroepen van Watch-waterexperts: natuurkenners van natuurorganisaties en waterschap die hen meer kunnen vertellen bij alle ontdekkingen langs de waterkant. De waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest, Vodafone, Het Groninger Landschap en IVN willen zodoende ieder schooljaar 1500-2000 Groningse leerlingen enthousiast maken over het water in hun eigen leefomgeving.

Watch is een landelijk project over water en oevers, waarbij basisschoolleerlingen (Watchers) wateronderzoek doen in de buurt van school. Zo inspecteren ze helderheid, temperatuur en zuurgraad van het water en onderzoeken ze waterdiertjes en -planten die erin voorkomen.

Afgelopen jaren is er in verschillende Groningse regio’s al gewerkt met het lespakket Watch; de komende drie schooljaren kunnen alle basisscholen in Groningen meedoen aan een provinciebrede opzet van dit educatieve waterproject. Via het vernieuwde Watchweb rapporteren de deelnemende Watchers hun meetresultaten en kunnen ze hun eigen resultaten vergelijken met die van Watchers in andere regio’s, zoals Utrecht, Brabant en Gelderland.

Het driejarige Watch-project in Groningen is een samenwerkingsproject van de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest, Vodafone, Het Groninger Landschap en het IVN Consulentschap Groningen, waarbij natuur- en milieueducatieve ondersteuners (NME-centra, Natuurmuseum en gemeenten) een uitvoerende rol hebben. ©BON
Provincie:
Tag(s):