vrijdag, 7. oktober 2005 - 16:09

Leerlingen repareren eigen fietsverlichting tijdens Gelderse campagne

Regio

Met de slogan ‘Licht aan. Daar kun je mee thuiskomen!’ ging vanmiddag de Gelderse fietsverlichtingscampagne van start om goede fietsverlichting te bevorderen. Het ludieke startsein werd gegeven door de Gelderse gedeputeerde Marijke van Haaren, als voorzitter van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland (ROVG),

op Scholengemeenschap Guido de Brès te Arnhem. De campagne loopt door tot 15 december 2005. Vanaf de herfstvakantie biedt het ROVG het Gelders Voortgezet Onderwijs kosteloos een project aan, waarbij leerlingen defecte fietsverlichting van medeleerlingen repareren in het technieklokaal.

Vanochtend zijn 16 vierdejaarsleerlingen van het VMBO Guido de Brès al bezig geweest met het repareren van fietsverlichting. In een onderlinge wedstrijd hebben zij twee oude fietswrakken opgeknapt, echter zonder fietsverlichting. Deze werden op ludieke wijze zichtbaar gemaakt met een Gazelle 'pimp my bike'-pakket.
Eén van deze twee fietsen werd aangeboden aan de voorzitter van het ROVG, Marijke van Haaren, om deze tijdens de openingshandeling van de campagne van verlichting te voorzien.

1% meer fietsverlichting bespaart tien slachtoffers
Doel van de campagne is het aantal Gelderse verkeersslachtoffers dat jaarlijks valt door het rijden zonder licht op de fiets, terug te brengen.
Algemeen kan worden gesteld dat de helft van het aantal fietsers in de duisternis geen verlichting heeft. Als alle fietsers verlichting zouden hebben, zou dit naar schatting 20 doden en zieken-huisgewonden en 380 lichtgewonden besparen (bron: SWOV).
Bij 1% meer fietsverlichting zouden circa tien slachtoffers (ernstig en lichtgewonden) worden bespaard. De ‘te besparen’ slachtoffers zijn merendeels jonge mensen. Die hebben immers een overwegend aandeel in aantal afgelegde fietskilometers en voeren het minst licht in het donker.

De andere helft van de jeugd moet ook verlichting voeren
De Gelderse campagne moet ertoe leiden dat fietsers hun verlichting in orde hebben. Uit onderzoek van december 2004/januari 2005 blijkt dat het voeren van complete fietsverlichting is gestegen met 15 % (naar 63%). Een hele mooie stijging. Echter, de oudere fietser (ouder dan 50 jaar) gebruikt het vaakst fietsverlichting. Fietsers tussen de 12 en 25 jaar maken helaas relatief weinig gebruik van fietsverlichting. Het gemiddelde in deze leeftijdscategorie ligt rond de 50%. Er is dus nog steeds veel winst te boeken.

Waaraan moet je fietsverlichting voldoen?
De regels voor fietsverlichting en reflectoren zijn simpel. In het donker en bij slecht zicht, bijvoorbeeld bij mist, is het verplicht met licht aan te rijden. Het licht voor moet wit of geel zijn, het achterlicht rood. De verlichting moet aan de fiets zijn bevestigd en mag niet knipperen. Reflectoren achter op de fiets, op de trappers en aan de zijkant van de wielen zijn verplicht.

Politie controleert aankomende maanden
In de campagne gaan voorlichting en handhaving (controles door de politie) hand in hand. Eerst wordt de jeugd gewezen op de noodzaak van fietsverlichting, vervolgens is de politie aan zet. Door heel Gelderland, ook in de omgeving van scholen voor voortgezet onderwijs, vinden controles plaats.
De Gelderse politie houdt fietsverlichtingscontroles rond scholen voor het Voortgezet Onderwijs. Wie nog rondrijdt op een fiets met slecht of helemaal geen licht, loopt kans op een bekeuring van
€ 25,-.

Aankomende maanden repareren leerlingen zélf hun fietsverlichting op school
Vanaf 30 oktober gaat de klok weer een uur terug. Dit betekent dat duizenden jongeren ´s ochtends, in het donker, naar school fietsen. Om de veiligheid van jongeren in het verkeer te vergroten wil het ROVG de fietsverlichting op scholen promoten. De bedoeling is leerlingen zelf verantwoordelijk te maken voor hun eigen (fiets) veiligheid.
Gelderse leerlingen uit het voortgezet onderwijs gaan onder begeleiding vanaf maandag 24 oktober tot vrijdag 16 december de fietsverlichting van medeleerlingen van hun school zelf testen en indien nodig repareren in het technieklokaal.

Naast het project kunnen ook alle Gelderse scholen voor het Voortgezet Onderwijs gratis posters en folders ‘Licht aan. Tips voor reparatie en aanschaf’ bestellen bij het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Ongeveer 40 scholen hebben deze, al voor de start van de campagne, aangevraagd. De folder geeft bondige informatie over de noodzaak van fietsverlichting en over de voor- en nadelen van verschillende soorten verlichting.

Kijk ook eens op:
www.daarkunjemeethuiskomen.nl
Provincie:
Tag(s):