maandag, 29. augustus 2005 - 13:32

Lokaal zwemverbod in Zeeland

De provincie Zeeland heeft met ingang van maandag 29 augustus 2005 een zwemverbod ingesteld in het Zoommeer ter hoogte van de Speelmansplaten te Tholen en het bufferbekken van de Kreekraksluizen te Reimerswaal als gevolg van blauwalg. Zwemmen in het water kan leiden tot huidirritatie en oog-, oor-, maag- en darmklachten. Het zwemverbod is ter plaatse door middel van borden aangege-ven.

De huidige warmte levert verhoogde risico’s op voor de zwemwaterkwaliteit. De hoge temperaturen bevorderen de ontwikkeling van blauwalg. Deze problematiek speelt vooral in het Zoommeer en het gebied van de Krammer en het Volkerak. In deze wateren wordt geadviseerd om niet te gaan zwemmen bij aanwezigheid van een drijflaag van blauwalg en/of dode vogels en vissen.

Met betrekking tot het periodieke bacteriologische onderzoek van de overige ge-controleerde zwemplaatsen is vooralsnog geen sprake van normoverschrijding of de aanwezigheid van blauwalgen.

Met uitzondering van de Speelmansplaten en het bufferbekken van de kreekrak-sluizen is de zwemwaterkwaliteit op de gecontroleerde zwemlokaties (bijvoorbeeld de kustwateren) dus voldoende en kan er veilig gezwommen worden.

De actuele situatie wordt op de website van de provincie bijgehouden:
www.zeeland.nl onder ‘zwemwaterkwaliteit’.

Gezondheidsklachten na het zwemmen in open water kunnen worden gemeld bij de GGD in Zeeland, tel.; 0113-248400.

© BON Provincie zeeland
Provincie:
Tag(s):