maandag, 24. oktober 2005 - 19:27

Maïskever duikt op

Ter Aar

De Plantenziektenkundige Dienst (PD) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 19 oktober in de buurt van Ter Aar voor de vijfde keer dit jaar een vondst gedaan van de maïswortelkever. Net als bij de eerdere vondsten gaat het om een enkel exemplaar. Op 17 augustus werd een maïswortelkever gevonden in de buurt van het Limburgse Maastricht Aachen Airport, op 5 september bij Badhoevedorp, op 7 september bij Woerdense Verlaat en op 22 september bij Ter Aar.

Naar aanleiding van de vondst bij Ter Aar op 22 september zijn in een zone van 5 kilometer rondom de vindplek (de veiligheidszone) vallen geplaatst. In een van deze vallen trof de PD opnieuw een exemplaar van de maïswortelkever aan. De vindplek van de meest recente vondst ligt in de veiligheidszone, ongeveer 1 km buiten het bestaande kerngebied. Gezien de korte afstand tussen de twee vindplekken heeft de PD besloten om het bestaande kerngebied uit te breiden en te komen tot één (groter) kerngebied. De veiligheidszone rondom het kerngebied zal ook wat uitgebreid worden.

Omdat deze vondst zich erg laat in het jaar voordoet, is het fytosanitair niet zinvol om dit jaar nog een chemische gewasbehandeling in het nieuwe deel van het kerngebied uit te voeren (voor de maïs die nog in dit gebied staat). Wel gelden per direct de verplichting om machines te reinigen die op maïspercelen zijn geweest en een verbod op transport van grond. Vanaf volgend jaar gelden alle gangbare maatregelen in het uitgebreide kerngebied en de veiligheidszone, zoals hieronder beschreven.

De maïswortelkever is bijzonder schadelijk voor maïs. De kever moet bestreden worden om te voorkomen dat de kever zich permanent in Europa vestigt. Europese regelgeving schrijft hierom voor dat de PD in en om het getroffen gebied bijzondere maatregelen moet nemen. Maïstelers in het kerngebied, een gebied met een straal van minimaal 1 km rond het besmette perceel, mogen tot 1 oktober hun maïs niet oogsten en moeten op aanwijzingen van de PD hun maïs met een gewasbeschermingsmiddel behandelen.
Provincie:
Tag(s):