maandag, 15. augustus 2005 - 16:15

Meer overwerkers

Amstelveen

In 2004 werkte 37 procent van de werknemers in Nederland regelmatig over. Het aandeel overwerkers lag in 2002 nog op 32 procent. Onder hoogopgeleiden komt overwerken het meest voor. Het overgrote deel van de hoogopgeleiden doet dit onbetaald zo laat het CBS maandag weten.

Ruim 37 procent van de werknemers moest in 2004 regelmatig overwerken. Tien procent kreeg dit gecompenseerd in tijd en 14 procent in geld. Bij de overige 14 procent ging het om onbetaald overwerk. Het aandeel werknemers dat regelmatig moest overwerken is sinds 2002 toegenomen. In dat jaar was het nog 32 procent. Deze ontwikkeling loopt parallel met de in deze periode verslechterde situatie op de arbeidsmarkt. Er was geen groei van in geld gecompenseerd overwerk. De toename betrof onbetaald overwerk en overwerk gecompenseerd in tijd.

Onder 25-44-jarigen komt overwerk het meest voor
Jongeren werken relatief weinig over. Iets meer dan een kwart geeft aan regelmatig extra uren te maken. Onder 25-44-jarigen kwam overwerken het meest voor; bijna vier op de tien deed dit regelmatig. Boven de 55 jaar werken mensen minder vaak over.

Hoogopgeleide werknemers doen veel vaker overwerk dan middelbaar en laagopgeleiden. Bijna de helft van de hoogopgeleide werknemers werkte in 2003 regelmatig over. Bij de lager en middelbaar opgeleiden wordt overwerk voornamelijk gecompenseerd met geld. Onder hoogopgeleiden komt betaling echter weinig voor. Bijna tweederde van het overwerk wordt niet gecompenseerd.
Overwerk naar opleidingsniveau en compensatievorm, 2003

Bijna zes op de tien werknemers in het onderwijs gaven aan regelmatig over te werken. Het gaat daarbij grotendeels om onbetaald overwerk. Ook in de zakelijke dienstverlening en bij financiële instellingen wordt relatief veel onbetaald overwerk verricht. In de sector vervoer, opslag en communicatie en in de landbouw komt vooral betaald overwerk vaak voor. Weinig overwerk kennen de bouwnijverheid en de gezondheids- en welzijnszorg, waar minder dan drie op de tien personen regelmatig overwerkten.
Categorie:
Tag(s):