woensdag, 3. augustus 2005 - 23:22

Metrosexuele man of vrouw

Amstelveen

Het bestaan van de metrosexuele man, die belangstelling heeft voor zijn lijf en uiterlijk, heeft zo te zien nog niet geleid tot het ontstaan van de metrosexuele jongen: driekwart van de jongens onder de vijftien koopt kleding nog samen met zijn ouders, of laat dat zelfs geheel aan de ouders over (60%). Hun vrouwelijk leeftijdsgenoten zijn sneller zelfstandig als het om kleding kopen gaat: bijna de helft van de 13- tot 15-jarige meisjes koopt kleding zelf of met vriendinnen.

Dat percentage stijgt naar 75 procent in de categorie 16- tot 18-jarigen. Van de 16- tot 18-jarige jongens koopt een derde de kleding nog samen met de ouder(s).

Dat je als jongere zelf of met vriend(inn)en je kleding uitzoekt, wil niet zeggen dat je het ook zelf betaalt. Bijna de helft van de ouders van 16- tot 18-jarige jongens betaalt de kleding voor hun zo(o)n(en). Ouders van meisjes in die leeftijdsgroep vinden dat blijkbaar te gortig worden, want daar fungeert slechts een kwart van de ouders als geldschieter.

Gemiddeld geven jongeren van 9 tot 18 jaar 47 euro aan kleding per maand uit. Het wekt geen verbazing dat meisjes van 16 tot 18 jaar de big spenders zijn: zij geven bijna 58 euro per maand uit. Veertien procent van die groep geeft meer dan 100 euro per maand uit.

Van dat gemiddelde bedrag per maand koopt men maar net één spijkerbroek, zo blijkt. Gemiddeld is men bereid 45 euro uit te geven voor een spijkerbroek. De 16- tot 18-jarigen vinden goede jeans belangrijker, zo blijk uit het bedrag dat zij er voor over hebben: 63 euro.

Merkkleding wordt belangrijker naarmate je ouder wordt, maar is voor jongens een grotere issue dan voor meisjes. Ruim 40 procent van de 13- tot 15-jarige en 16- tot 18-jarige jongens vindt merkkleding belangrijk. Bij de 16- tot 18-jarige jongens vertaalt zich dat dan ook in het altijd of regelmatig aanschaffen van merkkleding (55%). De ouders van de 13- tot 15-jarigen hebben blijkbaar meer te zeggen over het koopgedrag van hun kroost: het percentage jongens in die leeftijd dat soms of zelden merkkleding koopt, is namelijk veel hoger.

Uiteraard worden uiterlijk en kwaliteit van merkkleding als koopmotivatie genoemd, maar door een kleine tien procent wordt daarnaast druk van vrienden en vriendinnen om merkkleding te kopen genoemd als reden voor aanschaf. Voor nog eens tien procent is het juist een manier om zich te onderscheiden van leeftijdsgenoten. Dat geldt overigens wat meer voor meisjes dan voor jongens.

(Merk)kleding mag dan belangrijk zijn, het is geen reden om je ervoor in de schulden te steken: slechts drie procent van alle jongeren zou geld lenen om kleding te kopen op het moment dat men zelf geen geld heeft.
Categorie:
Tag(s):