donderdag, 8. september 2005 - 20:34

Militairen lopen 'zweren ziekte' op in Afghanistan

Nederland

Bij vier militairen van het mariniersbataljon uit Mazar E Sharif in Afghanistan is de huidaandoening cutane leishmaniasis vastgesteld. Deze wordt veroorzaakt door zandvliegjes die ’s avonds en ’s nachts steken. De kwaal openbaart zich in een of meerdere bultjes op de onbedekte delen van de huid. Deze worden vervolgens groter en kunnen zweren gaan vormen. De genezing kan spontaan verlopen, maar zonder behandeling wel aanleiding geven tot lelijke littekens. Door juiste verzorging treedt volledige genezing op.
<BR>De mogelijke oorzaak van de ziektegevallen ligt in de primitieve omstandigheden tijdens de opbouwfase van het kamp. Ondanks het feit dat de nodige preventieve maatregelen zijn genomen door onder meer impregnatie van de uniformen en het insmeren van onbedekte huiddelen met een anti-insecten middel (DEET), heeft het veelvuldig direct contact met zand in de opbouwfase van het kamp, de kans op cutane leishmaniasis vergroot.

De vier patiënten zijn onder poliklinische behandeling op de tropenafdeling van het AMC. In het uitzendgebied lijden mogelijk nog een aantal militairen aan deze aandoening. Zij zullen, in nauw overleg met het AMC, door de artsen ter plaatse worden onderzocht en behandeld. In het gebied bevindt zich een tweetal militaire doktersposten en een klein veldhospitaal.

Ook bij een aantal militairen van de genie, betrokken bij de opbouw van het kampement, en inmiddels terug in Nederland, is mogelijk sprake van deze cutane leishmaniasis. Dit wordt onderzocht.

Uitbreiding van het aantal gevallen in Afghanistan is niet te verwachten, gelet op de verbetering van de lokale omstandigheden na voltooiing van het kamp. Bovendien zijn binnen het kamp maatregelen getroffen om de veroorzaker van de aandoening, het zandvliegje, zoveel als mogelijk te bestrijden. ©BON
Provincie:
Tag(s):