dinsdag, 12. juli 2005 - 11:54

Muur begraafplaats 'op sterven na' dood

Zwolle

Het is armoe troef en daardoor slecht gesteld met de muur van de RK-begraafplaats aan de Bisschop Willebrandlaan in Zwolle. Sommige bakstenen zitten als los zand aan elkaar en op meerdere plekken worden gaten zichtbaar. Helaas ontbreken de benodigde financiën om ook dit deel van het kerkhof een representatief aanzien te geven.

Alles wordt in het werk gesteld om de zwakke plekken in de muur nog enigszins draaglijk te houden. Ook de aanwezigheid van bomen doet een deel van de muur zichtbaar niet goed. Gekscherend wordt er al gesteld dat op de meest zachte plekken slechts een briesje wind de muur doet omvallen. Zover zal het niet komen maar dat er snel een structurele oplossing gevonden moet worden, daar is iedereen het wel over eens. Lichtpunt in de duisternis is dat de begraafplaats op de lijst van rijksmonumenten staat. Daardoor kan er een beroep op overheidsgelden gedaan worden. De afgelopen jaren is al gestart met het renoveren van de kapel. Die renovatie is in 2004 voltooid. Ook voor herstelwerkzaamheden aan de muur heeft de overheid geld beschikbaar.

Desondanks dient het kerkhof zelf een kleine € 200.000,= bij te dragen op de totale begroting en dat geld is er gewoon niet. Vervelende bijkomstigheid is dat aannemers in tijden van een mindere economie ook voor minder geld werk aannemen. Mocht de recessie verleden tijd worden dan gaan de prijzen omhoog en dat betekent voor het RK- kerkhof dat uitbesteding van de grote klus nog duurder wordt. Om op korte termijn extra gelden te genereren denkt de leiding van het kerkhof via speciale fondsen dat geld binnen te halen. Ook bestaat er een mogelijkheid om de onlangs gerestaureerde kapel te huren voor bijzondere en passende doeleinden. Bijvoorbeeld het organiseren van concerten of het houden van exposities. De Zwolse RK-begraafplaats stamt uit 1841. Dat nu de doodsklok luidt voor de muur mag niet als verwonderlijk worden beschouwd.

Tekst: MediaHuis Zwolle
Archieffoto: Robert Hoetink
Provincie:
Tag(s):