maandag, 17. oktober 2005 - 16:25

Nevenpost voor brandweer Soest

Soest

De gemeente Soest krijgt een derde brandweerpost in de gemeente. Dit om de kwaliteit van de repressieve brandweerzorg te verhogen. Dat doet zij door in de kern Soest een tweede brandweerpost te realiseren en het Soester uitruksysteem te wijzigen. De tweede post komt op het bedrijventerrein Soestdijk en krijgt met name een functie buiten kantoortijden.

Om sneller hulp te kunnen bieden, wordt dan ook sinds jaren het decentrale uitruksysteem toegepast. Dit betekent dat de brandweerlieden van uit hun werk- of thuisadres direct naar het adres van de hulpaanvraag uitrukken. De consequentie van dit uitruksysteem is een (regelmatig terugkerende) situatie waarbij er op het adres van het incident brandweerlieden aanwezig zijn, zonder dat het noodzakelijke materieel (tankautospuit met de noodzakelijke blus- en hulpverleningsmiddelen) al ter plaatse is. Dit past niet meer in het huidige vastgestelde kwaliteitszorgsysteem. In de komende twee maanden wordt een deel van dit pand geschikt gemaakt voor het uitrukken van een brandweerwagen. De brandweerpost aan de Nijverheidsweg gaat uitsluitend buiten kantoortijden (tussen 18.00 en 06.00 uur en in weekenden) gebruikt worden voor het nieuwe centrale uitrukken. Tijdens kantoortijden blijft de uitruk plaatsvinden vanaf de kazerne Lange Brinkweg. Daarbij gaat het om de eerste uitruk direct na melding van een incident. Is meer dan één blusvoertuig nodig, iets dat in de praktijk relatief weinig voorkomt, dan kan alsnog vanaf de tweede post worden uitgerukt.

Archieffoto Menno Bausch
Provincie:
Tag(s):