woensdag, 12. oktober 2005 - 20:31

Nog 100.000 woningen extra nodig in de regio

Regio

Brabant wacht de komende jaren nog een forse woningbouwopgave. Dit ondanks het feit dat de Brabantse bevolking, vergeleken met eerdere berekeningen, beduidend minder sterk zal groeien. Tot 2015 zullen nog zo’n 100.000 woningen aan de voorraad moeten worden toegevoegd. De groei zal de komende tijd tussen de 10.000 en 11.000 woningen per jaar moeten liggen, beduidend hoger dan in de afgelopen jaren.

Tegenover een geringere bevolkingsgroei staat een sterkere groei van het aantal huishoudens in Brabant. Naast de vergrijzing speelt hierbij de nog steeds verdergaande individualisering een rol. Om in de verwachte groei van het aantal huishoudens te voorzien en om het woningtekort – 2,6% in 2005 oftewel zo’n 25.000 woningen – tot een acceptabel niveau terug te dringen, zal de Brabantse woningvoorraad de komende 10 jaar nog met zo’n 100.000 woningen moeten toenemen.

Het leeuwendeel van de woningbouw zal moeten worden gerealiseerd in de (vijf) stedelijke regio’s in Brabant. De komende jaren is een groter bouwprogramma nodig, waarbij het accent moet liggen op strategische nieuwbouw, doorstroming en het verder verhogen van de kwaliteit van het wonen.

Nu de economie tegenzit zal de woningbouwproductie hierbij, meer dan tot voor kort nog werd gedacht, gericht moeten worden op de wat minder dure delen van de koopsector en ook wat meer op de huursector. Voor de langere termijn, en zeker als de economie weer aantrekt, blijft de trend echter dat de woonconsument een kwalitatief hoogwaardige en ruime woning wenst in een aantrekkelijk woonmilieu. Vaak een koopwoning, maar verwacht wordt dat ook de vraag naar kwalitatief goede en wat duurdere huurwoningen zal toenemen.

Zo zijn er momenteel bijvoorbeeld in verschillende regio’s geluiden te horen dat er te veel plannen zijn voor appartementen, waar onvoldoende markt voor is. Veel van deze plannen richten zich – inspelend op de voortgaande vergrijzing en individualisering – op de oudere en kleinere huishoudens. ©BON - foto: FBF.nl
Provincie:
Tag(s):