woensdag, 19. oktober 2005 - 15:13

Nominaties voor Utrechtse Veiligheidsprijs 2005 bekend

Utrecht

Het Gruttersdijkproject ‘Op de Kleintjes Passen’ en het Buurtpreventieproject ‘De Buitenplaats’ zijn genomineerd voor de Utrechtse Veiligheidsprijs 2005. De Utrechtse Veiligheidsprijs is een tweejaarlijkse prijs waaraan naast de Veiligheids Trofee een bedrag van € 7.000 is verbonden. De gemeente reikt deze prijs uit aan bewoners, instellingen of organisaties die een bijdrage leveren aan het gevoel van veiligheid in de stad Utrecht. Op die manier wil de gemeente haar waardering uitspreken over de inzet en de geleverde inspanningen van de deelnemers.

De jury nomineerde twee projecten die voldoen aan de criteria: de initiatiefnemers moeten uit Utrecht afkomstig zijn, het project moet het gevoel van veiligheid vergroten, het versterken van veiligheid wordt ‘in eigen kring’ gezocht: binnen de branche, de wijk, de vereniging en het bedrijf. Het uitsluitend inschakelen van politie of justitie is niet voldoende; een samenwerkingsverband komt wel in aanmerking, het project is elders ook toepasbaar en het project moet tastbare resultaten voortbrengen. Het Gruttersdijkproject ‘Op de Kleintjes Passen’: probeert door het oprichten van een lotgenotennetwerk de lacune te dichten die bij ex-Ama’s (Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers) ontstaat door het ontberen van een sociaal– en familienetwerk. Door preventiemaatregelen worden bijvoorbeeld vandalisme, radicalisering en overlast van ex-ama’s voorkomen. Vluchtelingenwerk Utrecht biedt de Amajeugd informatie, activiteiten en een perspectief op terugkeer naar het land van herkomst. Het Utrechtse project is uniek in Nederland.

Buurtpreventieproject ‘De Buitenplaats’ is een initiatief van kopersvereniging De Buitenplaats uit de nieuwbouwbuurt die grenst aan Park Transwijk. Informele contacten tussen buurtgenoten vergroten het saamhorigheidsgevoel in de buurt, versterkt de sociale structuur en de veiligheid is er bij gebaat. Dit project vergroot de onderlinge betrokkenheid van bewoners van De Buitenplaats. Hierdoor voelen de bewoners zich veiliger in hun eigen leefomgeving. Er is inmiddels een nieuwsbrief verschenen en er zijn buurtpreventieborden gemaakt.
Provincie:
Tag(s):