donderdag, 13. oktober 2005 - 11:55

Ontwerp Cultuurvisie

Renkum

Wethouder F. Ravestein heeft op donderdag 6 oktober het startsein gegeven voor de inspraakprocedure van de ‘ontwerp Cultuurvisie 2005 - 2015 gemeente Renkum’.

De vele instanties in de gemeente Renkum die zich met cultuur bezighouden, de hoeveelheid culturele activiteiten die in de gemeente worden georganiseerd en de ontwikkelingen op landelijk, regionaal en lokaal niveau vragen om vastlegging van een cultuurbeleid voor de komende jaren.
De cultuurvisie ligt ter inzage in het gemeentehuis en bij de bibliotheken in de gemeente Renkum, of is te bekijken via de website www.renkum.nl.

De gemeente wil ook graag uw reactie op de cultuurvisie. Ontbreekt er iets, heeft u een ander standpunt, of onderschrijft u de visie van de gemeente op het gebied van kunst en cultuur?

Tot 5 november 2005 kunt u het ons laten weten, via de website www.renkum.nl of schriftelijk t.n.v. Gemeente Renkum, afdeling Welzijn, Antwoordnummer 37, 6860 VB Oosterbeek.

©BON
Provincie:
Tag(s):