vrijdag, 14. oktober 2005 - 16:19

Oudste huis van Nederland

Nijmegen

In Nijmegen zijn bij opgravingen resten van het oudste stenen gebouw in Nederland gevonden. Het gaat om stenen funderingen en een pannen dak van een Romeins gebouw uit ongeveer 40 na Christus.De resten zijn in de bodem van de St. Josephhof gevonden, een voor woningbouw aangewezen voormalige parkeerplaats in het centrum van Nijmegen. Deze plek ligt een paar kilometer ten westen van het in 19 voor Christus gebouwde legerkamp op de zogenoemde Hunerberg.

Uit eerdere opgravingen was al bekend dat in dit deel van de oude stad ambtenaren, herbergiers, winkeliers en veteranen woonden. Ook zijn er fragmenten van een in het jaar 17 opgericht Godenpijler gevonden, waaraan Nijmegen het predikaat ‘Oudste stad van Nederland’ dankt.

Ondanks de oude naam van deze oude Romeinse stad, Oppidum Batavorum (stad van de Bataven), zijn er geen aanwijzingen dat hier ook Bataven woonden. Dit Oppidum Batavorum is tijdens de Bataafse opstand in 69 afgebrand. Ten westen van Oppidum Batavorum werd daarna een nieuwe stad gesticht: Ulpia Noviomagus, waarvan de huidige naam Nijmegen is afgeleid.Gezien de ligging van de St. Josephhof, op de belangrijkste Romeinse hoofdroute uit het begin van onze jaartelling, werd al rekening gehouden met mogelijke belangrijke archeologische vondsten.

Eerder waren al resten van houten Romeinse huizen gevonden. Dit is voor het eerst dat er in Nederland resten van een natuurstenen fundering en een pannendak zijn gevonden. De archeologen vermoeden dat de muren van dit gebouw van aangestampt leem waren.Het is niet met zekerheid te zeggen wat de functie van het gebouw was. De archeologen vermoeden dat het een openbaar gebouw was, maar sluiten ook niet uit dat het om een luxe woning van een belangrijke ambtenaar gaat.In de directe omgeving zijn, naast een schat aan scherven van vaatwerk, ook een aantal metalen voorwerpen uit het begin van onze jaartelling gevonden.

Het gaat om een groot aantal mantelspelden, armbanden, schrijfstiften en andere kleine voorwerpen. Zeer bijzonder is een klein bronzen beeldje (of lampje) van een sfinx.De archeologische opgravingen in dit gebied gaan nog tot het voorjaar van 2006 door. Het is niet uitgesloten dat er de komende maanden nog meer belangrijke vondsten worden gedaan. Het gaat hier immers om een van de langst bewoonde plekken in Nederland.Met Kalliste Womingbouwontwikkeling en de architecten van Mecanoo is afgesproken dat de rijke geschiedenis van de St. Josephhof ook een herkenbare plek krijgt in de nieuwbouw.

Het gemeentebestuur van Nijmegen hecht er namelijk waarde aan dat de geschiedenis van de stad ook zichtbaar wordt gemaakt.Omdat vooraf natuurlijk nooit duidelijk is wat er gevonden gaat worden, is hiervoor nog geen concreet uitgewerkt plan gemaakt.Als leidraad wordt echter de ‘oudste stad’, de ‘meer dan 2000 jaar continue bewoning’ en ‘de Bataafse opstand’ aangehouden.

Bekeken wordt of ook deze bijzondere vondst op een of andere manier in dit ‘datafossiel’ een plek kan krijgen. Het ‘datafossiel’ wordt op het niveau van de Romeinse tijd aangelegd, om zo een verbinding tussen heden en verleden te bewerkstelligen.Op de Josephhof ontwikkelt Kalliste een nieuw Hof van Heden. Het gaat daarbij om een nieuwbouwcomplex met een kleine honderd woningen en appartementen rond een openbaar binnenhof. Het complex met een ondergrondse stallingsgarage wordt in 2007 opgeleverd.
Provincie:
Tag(s):