maandag, 19. september 2005 - 21:06

Politie wordt beloond

Minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft alle regionale politiekorpsen en het Korps Landelijke Politiediensten hun prestatiebeloning. Zij hebben
<BR>allemaal hun doelen voor 2004 gehaald. De korpsen verdienen hiermee samen 52,6 miljoen euro. Dat heeft het Ministerie maandag bekendgemaakt.

Bij het beoordelen van de prestaties is gekeken naar
- het aantal verdachten dat de korpsen bij het Openbaar Ministerie hebben aangeleverd;
- het aantal boetes en transacties uit staandehoudingen;
- de beschikbaarheid van de politie voor het publiek;
- de tevredenheid van het publiek over de politie;
- de daling van het ziekteverzuim (om zo meer mensen op straat te krijgen);
- de plannen van de korpsen om doelmatiger te werken.

Voor al deze punten zijn in prestatiecontracten afspraken vastgelegd over de doelen die in 2006 bereikt moeten zijn. Op weg daarnaartoe moesten de korpsen in 2004 al gemiddeld 35 procent van de doelstellingen halen. Over 2005 ligt de eis op gemiddeld 65 procent, en in 2006 moeten alle korpsen alle afgesproken doelstellingen halen.

© BON
Provincie:
Tag(s):