vrijdag, 30. september 2005 - 17:20

Predikant ontslagen wegens homofiele relatie

Het is zelfs in 2005 nog mogelijk om een predikant wegens zijn homofiele geaardheid te ontslaan. Dat overkwam de universitair Kamper docent Ganzevoort. De 40 jarige man liet zijn huwelijk (met een vrouw) ontbinden om na de scheiding te gaan samenwonen met een andere man. Voor de kerkeraad van de Nederlands Gereformeerde Gemeente in Doorn aanleiding om hem uit zijn ambt te ontzetten.

Samenwonen met een vriend. Op het eerste gezicht een normaal alledaags tafereel. Echter niet als het twee mannen betreft waarvan de een als predikant verbonden is aan de Nederlands Gereformeerde Gemeente te Doorn. Daar denkt men het zijne van deze woonvorm en vindt men het absoluut ontoelaatbaar voor een predikant. Het conflict over de homofiele docent, die naast zijn werk voor de Universiteit in Kampen ook verbonden is aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, was voor de Kerkeraad in de regio Utrecht aanleiding om de man zijn functie van predikant af te nemen.

De Kerkeraad vindt het niet gepast en dus onwenselijk dat een predikant samenwoont met een andere man. De betreffende docent is al vele jaren verbonden aan de TU van Kampen. Op die werkplek vormt zijn geaardheid kennelijk geen belemmering om het beroep van docent te mogen uitoefenen.

Tekst:MediaHuis Zwolle
Foto: Robert oetink
Provincie:
Tag(s):