maandag, 13. juni 2005 - 12:12

Provincie start inventarisatie flora en fauna

Houten

De provincie Utrecht gaat in het buitengebied van de gemeenten Bunnik, Houten, Utrecht, Woerden en Breukelen inventariseren welke dieren en planten er voorkomen. In totaal gaat het om een gebied van ongeveer 8000 hectare. De inventarisatie vindt plaats van juni tot en met september. Begin volgend jaar zijn de resultaten voor iedereen beschikbaar.

Betrouwbare actuele natuurinformatie heeft de provincie nodig voor haar beleid. Of het nu gaat om het maken van het streekplan, natuur- en beheersgebiedsplannen, het beoordelen van bestemmingsplannen of het verlenen van vergunningen of ontheffingen, telkens maakt de provincie een afweging van vele belangen in het landelijk gebied. Door de inventarisatie kan de provincie de belangen van de natuur betrouwbaarder meewegen. De provincie gebruikt naast de gegevens uit de inventarisatie zoveel mogelijk informatie die al door anderen is verzameld.

Foto: Menno Bausch
Provincie:
Tag(s):