woensdag, 17. augustus 2005 - 23:22

Provincie stemt in met Topsportplan

Maastricht

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het plan ‘Topsport als stimulans voor de breedtesport in Limburg’. Het plan dat is opgesteld door Topsport Limburg en het Huis voor de Sport Limburg, is de afgelopen maanden getoetst op zijn versterkende werking voor de breedtesport. Gedeputeerde Odile Wolfs: “Ik ben blij dat de partijen die wij gevraagd hebben om commentaar op dit plan, onze visie onderstrepen.� De subsidiëring voor enkele incidentele en grootschalige sportevenementen maakt onderdeel uit van dit Limburgse topsportplan.

Het topsportplan levert een goede bijdrage aan de ambities van het beleidsthema Jong zijn in Limburg, door de ontplooiing van jongeren te realiseren. Het plan voorziet in een ondersteuning van de topsport in Limburg (jonge sporttalenten, topsportverenigingen en –evenementen) die ook de breedtesport in Limburg bevordert. Uitgangspunt is dat top- en breedtesport niet zonder elkaar kunnen en een gezamenlijke aanpak tot de beste resultaten zal leiden. Te denken valt aan topsporters die ingezet kunnen worden om een actieve levensstijl te stimuleren of sportstimulering bij probleemjongeren realiseren.

Gedeputeerde Staten spreken in dit plan ook uit dat zij – onder voorwaarden – een aantal grootschalige sportevenementen zullen subsidiëren. Het gaat hierbij om het EK 2006 en WK 2008 Wielrennen in Valkenburg-Heerlen, de aankomstetappe Tour de France in 2006 en het WK (zit)volleybal voor gehandicapten in 2006 in Roermond.

Deze sportevenementen leveren een positieve bijdrage aan het Limburg Imago en zijn goed voor Ondernemend Limburg. Het bedrijfsleven in de regio heeft de mogelijkheid om mee te profiteren van de spin-off die dergelijke evenementen te weeg brengen en dat is belangrijk! Daarnaast geeft het ons de kans ons toeristisch aanbod, onze gastvrije Limburgse mentaliteit en onze leefwijze en cultuur te etaleren.

In totaal wordt ruim één miljoen euro voor dit topsportplan gereserveerd.

© BON/Provincie Limburg - Foto: John Peters
Provincie:
Tag(s):