woensdag, 31. augustus 2005 - 10:15

Psychoten aan het (vrijwilligers)werk

Zwolle

Om te voorkomen dat mensen tijdens een psychose tussen het wal en het schip raken, stelt de VVD–fractie in de Zwolse gemeenteraad voor om deze groep mensen aan het werk te zetten. Beter gezegd, vrijwilligerswerk om structuur te behouden en de kans op verder isolement te voorkomen.

Het ei van Columbus opnieuw uitgevonden? Dat bepaald niet maar de gedachte om mensen die psychotisch zijn en een eigen huishouden runnen vrijwilligerswerk te laten verrichten lijkt op zich een prijzenswaardig streven. Volgens de VVD-fractie in de Zwolse gemeenteraad is er voor deze groep mensen te weinig adequate zorg en dat geeft problemen op de langere termijn. Zwolle kent een maatjesproject om psychiatrische patiënten uit een (dreigend) isolement te halen. Dat project blijkt onvoldoende te werken. Vandaar een nieuw initiatief om deze groep mensen niet te vergeten.

Binnen het nieuwe initiatief kunnen meerdere personen gezamenlijk een vrijwilligersfunctie uitoefenen. Dat biedt de mogelijkheid om bij uitval van een van de personen het werktraject toch te kunnen continueren. Bij een dergelijk project moet niet geheel worden uitgesloten dat de vrijwilligersfunctie uiteindelijk zal leiden tot een betaalde baan. De VVD wil ook dat de rol van de gemeente als regisseur binnen de gezondheidszorg duidelijk wordt vastgelegd.

© BON/Tekst: MediaHuis Zwolle
Provincie:
Tag(s):