woensdag, 24. augustus 2005 - 16:33

PvdA neemt SP-plan voor schoolboeken over

Den Haag

Vandaag lanceerde PvdA-Kamerlid Mariëtte Hamer een plan om schoolboeken goedkoper te krijgen. Het plan lijkt veel op het voorstel dat SP-Kamerlid Fenna Vergeer vorig jaar november deed. Zij wil scholen de boekenpakketten centraal laten inkopen bij de uitgeverijen, omdat daarmee veel geld bespaard kan worden. Het is al praktijk in de meeste Europese landen en de SP stelt al langer voor om dit ook in Nederland in te voeren.

Wat de SP betreft wordt onderwijs voortaan betaald uit de ‘algemene middelen’, zodat ouders geen les- en boekengeld hoeven te betalen en onderwijs voor alle kinderen even goed bereikbaar wordt. Vorig jaar organiseerde de SP een enquête onder ouders met schoolgaande kinderen. Daaruit blijkt dat veel gezinnen enorme moeite hebben om de steeds hoger wordende schoolkosten op te brengen. Dat de hoge schoolkosten een probleem zijn wordt inmiddels ook erkend door andere partijen in de Tweede Kamer. Het besef leidde dit jaar tot afschaffing van het lesgeld.

In een door de SP aangevraagd debat over schoolkosten zal Fenna Vergeer haar voorstel opnieuw inbrengen. Zij verwacht dat niet alleen de PvdA maar ook andere fracties de plannen zullen steunen.
Categorie:
Tag(s):