woensdag, 7. september 2005 - 11:49

Ruim half miljoen voor verbetering opvang daklozen

Utrecht

De provincie Utrecht investeert opnieuw in de verbetering van de maatschappelijke opvang van dak- en thuislozen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met andere gemeenten en instellingen voor maatschappelijke opvang. Gedeputeerde Staten besloten in hun vergadering van 6 september hiervoor een bedrag van € 550.000,- ter beschikking te stellen.
<BR>Voor de aanpak van sociaal urgente problemen heeft de provincie een programma opgesteld onder de naam Sociale Agenda. Met dit programma laat de provincie haar sociale gezicht zien, zij voelt zich mede verantwoordelijk voor een gerichte aanpak van sociale vraagstukken.

Veilig Vangnet is een project dat valt onder het programma Sociale Agenda. Het project levert een concrete bijdrage aan de verbetering van de opvang voor dak- en thuislozen, waarmee ook de overlast op straat wordt verminderd.
Inmiddels zijn er al belangrijke resultaten geboekt, bijvoorbeeld in de gemeenten Amersfoort en Utrecht waar trajecten zijn opgericht om de doorstroom van dak- en thuislozen met minimaal 50 plaatsen uit te breiden. In de Valleiregio is een sluitende keten van wonen en zorg op het terrein van de maatschappelijke opvang ontwikkelt. Een ander voorbeeld is de intensieve begeleiding van 250 tot 300 alleenstaande minderjarige asielzoekers. Met de begeleiding tracht men zo veel mogelijk te voorkomen dat deze ‘risico-jongeren’ vervallen tot harddrugs, criminaliteit en prostitutie.
Provincie:
Tag(s):