vrijdag, 14. oktober 2005 - 8:54

Schoonmaken grond werf Meerman

Arnemuiden

Onlangs is begonnen met het verwijderen van teer uit de grond van het terrein van scheepswerf Meerman in Arne-muiden. De klus duurt tot half november. De restauratie van de gebouwen op de werf start in januari. Het is de bedoeling dat het complex komende zomer opgeknapt is. De historische scheepswerf in Arnemuiden is een van de oudste scheeps-werven van Nederland. Voor het symbolische bedrag van 1 euro heeft de heer Meerman zijn historische scheeps-werf aan de gemeente Middelburg verkocht. Voorwaarden: de werf behouden en de opstallen restaureren.

De werf is de enige nog authentieke scheepswerf in Zeeland voor de bouw van houten schepen. De geschiedenis van de scheepswerf van Meerman te Arnemuiden gaat terug tot 1763.

Op de scheepswerf werden voornamelijk hoogaarzen gebouwd. De hoogaars is het meest typische en karakter-istieke vissersschip voor Zeeland. Arnemuiden lag omstreeks de 15e eeuw aan diep vaarwater nabij de grote zeevaart-routes van en naar Antwerpen, Brugge en Middelburg.

Arnemuiden werd als voorhaven van deze havensteden gezien. Voor herstel en onderhoud van deze zeeschepen en ook van kustvaarders en vissersschepen werd gebruik gemaakt van de scheepswerven die hier lagen. Ook werden hier schepen gebouwd voor afnemers in Nederland en tot ver daarbuiten.

Door allerlei oorzaken verplaatste de Zeeuwse scheepvaart zich in de 17e eeuw naar het noorden en door verzanding werden de rede en de haven van Arnemuiden in de loop van de 18e eeuw voor de grotere zeeschepen steeds slechter bereikbaar. De nadruk kwam steeds meer te liggen op de kleinere schepen voor de zeevisserij met minder diepgang.

In 1962 bouwde Meerman de laatste nieuwe hoogaars voor de pleziervaart. Het bedrijf werd in 1986 gesloten. Meer info op www.boegbeelden.org of www.hoogaars.nl

© Bericht Gemeente Middelburg
Provincie:
Tag(s):