dinsdag, 20. september 2005 - 17:28

Spanning stijgt in Schinveldse bossen

Onderbanken

Leden van het Groenfront trekken komende weekenden de Schinveldse bossen in om zich voor te bereiden tegen de mogelijke kap van 6 hectare bosgebied. De bomenkap wordt voorgesteld door het ministerie van VROM, om de veiligheid van opstijgende AWACS-vliegtuigen te garanderen van NAVO-vliegbasis vlak over de grens in Geilenkirchen. Het ministerie had de gemeente Onderbanken gevraagd voor een vrijstelling om 6 hectare bos te kappen. De gemeente had een vrijstelling verleend aan het ministerie van defensie, die het bosgebied beheert, voor 8 bomen.

Na 30 september zal de minister een besluit nemen. Verwacht wordt dat ze toestemming zal verlenen voor de kap van de 6 hectare bosgebied.

Het Arnhemse bedrijf Looplan is momenteel al bezig met een inventarisatie van het bosgebied. Het Groenfront trekt de bossen in om zich voor te bereiden het bosgebeid te verdedigen tegen de bomenkap. Zij willen dit doen door het bouwen van touwbruggen en boomhutten.

Ook de gemeente Onderbanken is niet van zins medewerking te verlenen, indien de minister tot de bomenkap besluit. De gemeente heeft laten weten de politie in te schakelen als er kapactiviteiten plaatsvinden in het Schinveldse bos.

© BON/Archieffoto: John Peters
Provincie:
Tag(s):