donderdag, 25. augustus 2005 - 13:06

Stadhuisrel: taboe op goedkope ambtenarenfiets

Zwolle

De paginagrote advertentie in huis-aan-huiskrant de Swollenaer van een Zwolse rijwielzaak heeft voor de nodige opschudding binnen het stadhuis gezorgd. De rijwielhandelaar die met de gemeente in de clinch ligt over vermeende detailhandel op industrieterrein de Marslanden G biedt ambtenaren, zoals Blik op Nieuws gisteren al bracht, nieuwe fietsen aan tegen zeer gereduceerd tarief.

De gemeente Zwolle ziet de humor van de advertentie absoluut niet in. Sterker nog, er is gisteren een interne memo naar alle ambtenaren verzonden waarin de gemeente afstand doet van een mogelijke betrokkenheid bij het lucratieve fietsenaanbod. Met als kop ‘een gewaarschuwd ambtenaar telt voor twee’, volgt een schrijven waarin de ambtenaar eigenlijk wordt afgeraden om met de betreffende rijwielzaak in zee te gaan. Aan het eind wordt zelfs gesteld dat ‘een medewerker van de gemeente in een kwaad daglicht kan worden gesteld’ mocht hij of zij wel tot aanschaf van een nieuwe fiets bij de rijwielzaak overgaan.

Dat de advertentie tot zoveel commotie binnen het ambtenarencorps zou leiden heeft rijwielhandelaar Peter Kamp nooit kunnen vermoeden. Het is uiteraard ook niet zijn bedoeling geweest om voor een heuse rel te zorgen. Kennelijk hebben ambtenaren, of hun directe leiding, een ander gevoel voor humor dan de gemiddelde burger. Nu de stad Zwolle in de race om de groenste stad van het land officieus is afgevallen kan de stad wellicht een gooi doen naar de weinig prestigieuze titel van meest humorloze stad van Nederland. En dat voor een stad die als fietsstad over de nodige eervolle onderscheidingen beschikt.

© BON/Tekst: MediaHuis Zwolle
Provincie:
Tag(s):