maandag, 15. augustus 2005 - 11:49

Staking vuilnisophalers, afval beperkt opgehaald

Amsterdam

De binnenstad van Amsterdam lijkt in sommige delen van de stad langzaam te veranderen in een afvalberg. Vooral in het centrum rondom de Dam puilen de prullenbakken nu al uit, terwijl de gemeenteambtenaren maandagochtend pas zijn begonnen met hun staking.

De bonden, ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak hebben maandag nadere afspraken gemaakt met de gemeente Amsterdam over de openbare orde en veiligheid tijdens de acties deze week.

De bonden zijn zich bewust van de risico's die tijdens de acties kunnen optreden. In het kader van de openbare orde en veiligheid maar ook van de volksgezondheid zal in de omgeving van het Rokin en de Dam vanaf dinsdag het dagelijks vuil worden ingezameld.

Eerder was al met de gemeente afgesproken dat bedrijfsafval van bedrijven met een contract wel zou worden opgehaald. De bonden gaan er vanuit dat met deze afspraken een mogelijk kort geding van de baan is. De gemeente heeft aangegeven datzij door deze afspraken afziet van de inhuur van particuliere inhuur voor de vuilinzameling.

Ook elders in de stad hebben de bonden oog voor de risico's. Door de bonden zijn calamiteitenteams ingesteld die in samenspraak met de stadsdelen dagelijks controleren of in de stad de veiligheid en volksgezondheid door de acties in het geding kunnen komen. Als het nodig wordt dan het vuilnis verwijderd.

De acties deze week in Amsterdam zijn een nieuwe start van landelijke acties door gemeentepersoneel voor een goede CAO.
Provincie:
Tag(s):