woensdag, 10. augustus 2005 - 13:38

Stedelingen een goed zakcentje voor de boer

Amsterdam

Landbouw rond Amsterdam kunnen de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de Amsterdammers ten goede komen. Omgekeerd kunnen landbouwbedrijven rond de hoofdstad met recreatie en zorgtaken extra bedrijfsinkomen verwerven. Dat schrijven onderzoekers van Wageningen Universiteit en Researchcentrum (Wageningen UR) en CLM in een juist verschenen rapport. Op dit moment richt nog geen vijf procent van de agrarische bedrijven rond Amsterdam zich met nevenactiviteiten op de stad.

In het rapport ‘Wat kan het buitengebied van Amsterdam betekenen voor de gezondheid van Amsterdammers’ van PRI, Alterra (beide onderdeel van Wageningen UR) en het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM ) schrijven de auteurs Jan Hassink, Herman Agricola en Henk Kloen hoe Amsterdammers gebruik kunnen maken van het buitengebied tot een straal van tien kilometer vanaf het centrum.

Amsterdammers kunnen in dit buitengebied recreëren, genieten van natuur en landschap, meewerken op de boerderij, streekproducten kopen van de boerderij of het gebied benutten voor educatie, kinderopvang en zorglandbouw. Deze activiteiten kunnen diverse groepen Amsterdammers helpen bij het bevorderen van hun psychische, fysieke en sociale gezondheid. Het gaat hierbij onder meer om herstel van stress, ontwikkelen van zelfvertrouwen en eigenwaarde, beweging, persoonlijke ontwikkeling, zingeving en sociale contacten.

Het aanbod van deze activiteiten rondom Amsterdam is onvoldoende en ongelijkmatig verspreid. Momenteel richten van de ruim 1300 agrariërs rondom Amsterdam er zich 7 op zorglandbouw, 3 op educatie, 1 op kinderopvang en 49 op recreatie.

Met name op het gebied van zorglandbouw, recreatie, kinderopvang en nieuwe vormen van participatie van burgers in agrarische bedrijven is volgens de onderzoekers aanzienlijke groei mogelijk. Dit kan voor agrariërs een belangrijke inkomensbron vormen. Voor recreatie en zorgtaken is een additioneel bedrijfsinkomen van € 15.000 per jaar denkbaar.

Aanbevelingen
Om de gezondheidsfunctie in het buitengebied van Amsterdam sterker en zichtbaarder te maken zouden agrarische bedrijven zich meer op de nieuwe wensen van de stedelingen moeten richten. Op basis van een wensenlijst zou een compleet aanbod van gezondheidsdiensten rondom Amsterdam kunnen worden ontwikkeld. Omdat het buitengebied van Amsterdam grote betekenis heeft voor de gezondheid van Amsterdammers zou de gemeente Amsterdam zich met nieuw beleid op het multifunctionele gebruik van het buitengebied moeten oriënteren.

Het rapport is gemaakt in het kader van twee projecten. In het project ‘Gezond leven in de Groene Long’ werken CLM, Plant Research International, Landzijde, Primo en de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam samen aan de ontwikkeling van nieuwe zorg- en reïntegratieplaatsen op landbouwbedrijven. In het project ‘Ruimtelijke verkenning van groen en gezondheid rond Amsterdam’, onderdeel van het LNV-programma Groene Metropolen, werken Plant Research International en Alterra samen om aanbod van en vraag naar groene gezondheidsdiensten in en rond Amsterdam in kaart te brengen.
Categorie:
Tag(s):