woensdag, 10. augustus 2005 - 13:16

Steeds meer Groningers hebben niets te eten

Groningen

Gedeputeerde Staten van de gemeente Groningen spreken hun zorg uit over de ontwikkeling dat steeds meer mensen zich noodgedwongen tot de voedselbank wenden voor hulp.
<BR>In de provincie Groningen is sinds december 2003 de Stichting Noordelijke Voedselbank actief. Deze particuliere stichting heeft op meerdere plaatsen in de provincie uitgiftepunten voor voedselpakketten, die kosteloos verstrekt worden aan personen en gezinnen die onder de armoedegrens leven. Het aantal gezinnen dat gebruik maakt van de Voedselbank neemt fors toe. In 2003 ging het om 65 gezinnen en inmiddels is dit aantal opgelopen tot 355 gezinnen (naar schatting ruim 1300 personen). Het aantal hulpvragers neemt nog steeds toe.

De provincie heeft vorig jaar € 7.000,- financiële steun verleend aan de Voedselbank, en dit jaar € 10.000,-. Deze subsidie is onder nadrukkelijk protest toegekend, omdat GS van mening zijn dat in een samenleving als de onze een dergelijke voorziening niet noodzakelijk zou moeten zijn. Dat de praktijk anders uitwijst, vinden zij bijzonder verontrustend, wat zij ook uitspreken in een brief aan de Tweede Kamer, het IPO en de VNG. De brief is opgesteld naar aanleiding van een motie van de Socialistische Partij, die met algemene stemmen is aangenomen. © BON
Provincie:
Tag(s):