vrijdag, 12. augustus 2005 - 9:49

Stemmen met stempas wordt landelijk mogelijk

Den Haag

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006 kunnen kiezers stemmen in een stemlokaal naar keuze binnen hun gemeente. Inwoners van deelnemende gemeenten krijgen in plaats van een oproepingskaart een stempas thuisgestuurd. Minister Pechtold voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties schrijft dit vandaag in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van het project Kiezen op Afstand (KoA). In 2004 konden vier gemeenten deelnemen aan de proef, nu staat het alle gemeenten vrij om het stemmen eenvoudiger te maken.

Stemmen in een stemlokaal naar keuze maakt het gemeenten mogelijk extra (mobiele) stemlokalen te openen op plekken waar veel mensen samenkomen zoals op stations en bij winkelcentra. Iemand hoeft om daar binnen zijn eigen gemeente gebruik van te kunnen maken niet meer ruim van te voren een aparte kiezerspas bij de gemeente aan te vragen, maar krijgt de stempas direct thuisbezorgd.

Bij de verkiezingen van de leden van het Europees Parlement in juni 2004 zijn in het kader van het project KoA twee experimenten gehouden: stemmen in een stemlokaal naar keuze en stemmen via internet en per telefoon.

In de gemeenten Deventer, Assen, Heerlen en Nieuwegein is in 2004 geëxperimenteerd met het stemmen in een stemlokaal naar keuze. Na juni 2004 zijn wederom ervaringen opgedaan tijdens de herindelingverkiezing van de gemeenten Deventer en Bathmen. Recentelijk is de proef op verzoek van de betrokken gemeenten voortgezet tijdens het nationale referendum over de Europese Grondwet in Deventer, Assen, Heerlen en Nieuwegein. Nederlanders in het buitenland konden in 2004 stemmen via internet en per telefoon. Beide experimenten zijn goed verlopen.

Naar aanleiding van de resultaten van 2004 is eerder besloten het eerste experiment bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 op kleine schaal te herhalen. Minister Pechtold heeft nu besloten om niet langer af te wachten en alle gemeenten uit te nodigen om in 2006 aan dit vervolgexperiment deel te nemen. Gemeenten kunnen zich de komende maand aanmelden voor het uitgebreide experiment. Eind september 2005 zal duidelijk zijn hoeveel en welke gemeenten aan dit experiment in 2006 zullen deelnemen.

Minister Pechtold is van plan om het stemmen in een willekeurig stemlokaal binnen de eigen gemeente na de gemeenteraadsverkiezingen landelijk in te voeren. Een wijzigingsvoorstel
Categorie:
Tag(s):