maandag, 24. oktober 2005 - 19:29

Sterftecijfer baby’s stabiel

Nederland

De sterfte van baby's rond de geboorte is in Nederland stabiel, hoewel enkele risicofactoren voor deze sterfte zijn toegenomen. Nederland behoort nu tot de Europese middenmoot. Er lijken nog wel mogelijkheden om de sterfte rond de geboorte verder te laten dalen.
<BR>
<BR>Uit een vergelijking met Europese landen met de laagste sterfte rond de geboorte komen een aantal verschillen naar voren in het vóórkomen van risicofactoren voor sterfte rond de geboorte. Het gaat dan in Nederland onder andere om een groter aantal meerlingen, meer rokende zwangere vrouwen en meer allochtone zwangerschappen. Dit blijkt uit het onderzoek van het RIVM, Met de besten vergelijkbaar? Internationale verschillen in sterfte rond de geboorte, dat vandaag in opdracht van het
<BR>ministerie van VWS is gepubliceerd.

Een aantal factoren zorgt ervoor dat sterfte van baby's rond de geboorte toeneemt. Voorbeelden zijn: roken tijdens de zwangerschap, een hogere leeftijd van de zwangere vrouw, de gezondheid van de zwangere vrouw, meerlinggeboortes, het aantal geboortes bij vrouwen van allochtone afkomst en de kwaliteit van de zorg rond de geboorte. Hoe vaker deze factoren voorkomen, hoe groter de kans op sterfte rond de geboorte. Zo hebben bijvoorbeeld zwangere vrouwen van allochtone afkomst een grotere kans op babysterfte. Bij niet-westerse bevolkingsgroepen komen namelijk een aantal gezondheidsproblemen vaker voor die van invloed kunnen zijn op de zwangerschap, zoals diabetes, overgewicht, hoge bloeddruk of infecties.

De sterfte rond de geboorte is in Nederland niet toegenomen, ondanks een toename van risicofactoren, die deze sterftekans verhogen. Zo worden vrouwen steeds ouder zwanger, er komen vaker meerlinggeboortes voor, en is het aantal geboortes bij vrouwen van allochtone afkomst sterk gestegen. Dat de sterfte toch niet is toegenomen kan wijzen op een verbetering van de verloskundige zorg en preventie in ederland. ©BON
Provincie:
Tag(s):