vrijdag, 14. oktober 2005 - 9:33

Tegemoetkoming aan deel thuistelers

Utrecht

De gemeente en de Utrechtse woningcorporaties komen een deel van de thuistelers van hennep tegemoet. Het gaat om huurders die zijn betrapt vóór afsluiting van het convenant tegen thuisteelt ( 3 februari 2005). In schrijnende gevallen komt deze categorie thuistelers - na een rechterlijk vonnis tot huisontruiming - in aanmerking voor een éénmalig woningaanbod uit het bestand van minder populaire woningen. Weigering van dit aanbod betekent huisuitzetting zonder vervangende woonruimte. Voor woningcorporaties en gemeente blijft uitgangspunt dat door de rechter gevonniste huurders hun woning moeten ontruimen.

Op 3 februari 2005 hebben de gemeente Utrecht, de politie, het openbaar ministerie, de Utrechtse woningcorporaties, energiebedrijf Eneco, de Belastingdienst en de uitkeringsinstanties UWV en SVB een overeenkomst gesloten om de bedrijfsmatige thuisteelt van hennep streng aan te pakken. Aan dit convenant is veel publiciteit gegeven.

Ook vóór februari 2005 konden huurders weten -onder meer via hun huurcontract- dat bedrijfsmatige thuisteelt niet getolereerd zou worden. Omdat de aanpak van de thuisteelt vóór het afsluiten van het convenant niet geheel sluitend was, zijn niet alle thuistelers in die periode consequent aangepakt. Daarom hebben de corporaties in overleg met de gemeente besloten onderscheid te maken in de aanpak van telers die zijn betrapt vóór en ná de datum van ondertekening van de gemeenschappelijke afspraken. Voor de schrijnende gevallen uit deze eerste groep geldt bovenstaande tegemoetkoming.

De tegemoetkoming is niet van toepassing op de ten overvloede gewaarschuwde huurders, die na 3 februari 2005 op thuisteelt zijn betrapt. Voor hen geldt onverkort woningontruiming op basis van een rechterlijke uitspraak; van een woningaanbod is geen sprake. Deze huurders kunnen zich als woningzoekenden inschrijven bij Woningnet. Vanwege de veroordeling wegens hennepteelt wordt door de verhuurder geen verklaring van goed huurdersgedrag afgegeven. Bij het zoeken naar een nieuwe woning telt opgebouwde woonduur niet meer mee en ook de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor huisvesting op basis van sociale indicatie vervalt. De (dreigende) dakloosheid is immers ontstaan door eigen toedoen.
Provincie:
Tag(s):