maandag, 1. augustus 2005 - 10:41

Tekort aan pleeggezinnen resulteert in lange wachtlijsten

Hoewel er zich vorig jaar 34 nieuwe pleeggezinnen hebben aangemeld zijn er bij lange na niet voldoende opvangmogelijkheden voor jongeren in de regio West-Overijssel. Dat baart Trias Jeugdhulp zorgen. De zorgaanbieder pleit voor kortere opvangmomenten, en dus een snellere doorstroming.

Naast rode cijfers, ook vorig jaar was er sprake van een kwart miljoen euro negatief, is de categorie kinderen met een autistische inslag niet bepaald een groep die je zomaar even wegzet. De aandoening autisme draag je levenslang bij je en een verkorte opname om zodoende de wachtlijsten te bekorten is geen structurele oplossing. Dan wordt het kind slechts van locatie naar locatie verhuisd en is daarmee niet gediend. Zorgaanbieder Trias maakt zich terecht zorgen om de lange wachtlijsten om kinderen op een juiste locatie te kunnen plaatsen. De wachtlijsten laten een structurele ‘achterstand’ van rond de tachtig kinderen zien.

Zo zal er in de toekomst met een maximum verblijfsduur gewerkt gaan worden. Concreet betekent dat een maximale opvang van 2 jaar bij de 24-uurs zorg en een jaar bij de dagverblijven. Deze maatregelen leiden volgens Trias tot een betere beheersbaarheid. Het tekort op de balans zal nog niet weggewerkt kunnen worden. Ook voor dit jaar verwacht Trias een negatief saldo van ruim twee ton. Een verlies dat voornamelijk wordt bepaald door een stijging van de personele kosten. Een compensatie voor die gestegen kosten lijkt vooralsnog onhaalbaar.

© BON/Tekst: MediaHuis Zwolle
Provincie:
Tag(s):