maandag, 3. oktober 2005 - 14:58

TT Circuit Assen 20% ingekort

Assen

Er wordt op dit moment weer hard gewerkt op het TT Circuit Assen. Deze keer niet door de heren coureurs, maar door wegenbouwers, die druk doende zijn met de aanpassingen van de Noordlus. Om 7.000 autoparkeerplaatsen direct naast het circuit te kunnen realiseren en de bouw van TT World mogelijk te maken, wordt de Noordlus ingekort. Daarmee zal de circuitlengte vóór de start van race-seizoen 2006 worden teruggebracht van 5.997 naar circa 4.750 meter. Positief gevolg hiervan is dat de racefans de wedstrijden beter kunnen volgen en de coureurs vaker langs zien komen.

Zo maakte Valentino Rossi tijdens de afgelopen TT 19 ronden, terwijl de TT fans hun favorieten tijdens de 76e TT op 24 juni 2006 maar liefst 24 keer voorbij zullen zien komen. Het TT Circuit Assen was met 6 km het langste circuit met de hoogste gemiddelde topsnelheid en sluit met de nieuwe lengte perfect aan bij de circuitlengtes van andere race-circuits in de MotoGP-cyclus.

Met de circuitaanpassing van de zogeheten Noordlus komen een aantal bochten te vervallen, zoals de huidige S-bocht, Haarbocht, Witterdiep, Madijk en Ossebroeken. Maar de meest markante bochten, de Haarbocht en Strubben keren in nagenoeg dezelfde vorm en met de schuin oplopende ‘verkanting’ terug in de nieuwe baan. De Haarbocht wordt iets haakser (een extra uitrem mogelijkheid voor de coureurs) en krijgt een kleinere verkanting, geen 8% zoals hij was, maar 5% schuin oplopende baan omdat dat in een krappere bocht de maximale helling kan zijn) De bocht schuift op naar een iets zuidelijker gelegen plek. Ook de befaamde Ossebroeken bocht keert terug op de nieuwe baan, maar dan in een krappere vorm.

Direct na het WK Superbike weekeinde zijn de planken en stellages van de Talud-, S-bocht en Haarbocht tribunes ontmanteld. Kort daarna is de loopbrug van S-bocht naar de Strubbentribune verwijderd, want op die hoogte zal het circuit binnenkort zijn cruciale eerste bocht na de start, de Haarbocht, krijgen. Het grind uit de grindbakken heeft een tijdelijke opslagplaats gekregen, de sloten van het weiland in de oude Noordlus zijn opgeschoond en gedicht met zand en er wordt gestart met het afgraven van de taluds in de Noordlus. Zo waren afgelopen week enkele freesmachines van aannemer Temmink uit Oldenzaal druk doende om een gedeelte van de ruim 2 kilometer niet meer te gebruiken raceasfalt uit de Noordlus te verwijderen. “De oude stukken circuit ter hoogte van de nieuw te realiseren parkeerplaatsen (van Madijk tot Ossebroeken) zullen blijven liggen en als een soort race-relikwie gebruikt worden als rijweg voor de nieuwe parkeerplaatsen�, meldt de Grontmij, die de directievoering en toezicht op de nieuwe plannen uitvoert.

74 Jaar oud race-tracé
Het oudste stuk race-tracé van de oude Noordlus, dat van de S-bocht tot de Haarbocht, is al sinds de 2e TT van Assen in 1926 in gebruik. Op dit deel zijn 74 TT's verreden. 14 Vóór de oorlog (1926-1939) en 60 na de oorlog (1946-2005). Het verschil met de 75e TT in 2005 zit hem uiteraard in het feit dat de eerste TT in 1925 niet in Assen maar in Rolde werd verreden. Dit oudste gedeelte wordt tijdens de hele bouwperiode nog gebruikt als bouwweg voor vrachtwagens en ander rollend materiaal, totdat de bouw van de nieuwe tribunes gereed is. Naar verwachting wordt dit oudste TT-asfalt dat verloren gaat verwijderd vlak voor de start van het komende race-seizoen 2006. Met het verloren gaan van dit kleine gedeelte (ca. 200 meter) race-asfalt van S-bocht naar Haarbocht komt de historie van het circuit niet in gevaar. Want het gedeelte bij Start en Finish, dat eveneens dateert van 1926, blijft onveranderd in het circuit opgenomen!

De nieuwe Noordlus brengt ook een aantal veranderingen qua tribunes met zich mee. De situatie voor de Hoofd-, Geert Timmer (Finish), Winterdijk-, Stekkenwal en De Bult tribune blijft vanzelfsprekend ongewijzigd, maar er worden drie nieuwe tribunes gebouwd en er komt een groot statalud bij.

3 Nieuwe tribunes en extra staantalud
De nieuwe bochtensituatie in de Noordlus biedt de racefans een uniek overzicht op een aantal cruciale bochten op het circuit. Vanaf de nieuwe Haarbocht-, de verlegde Strubben-tribune, de drie nieuwe TT-World tribunes en het nieuwe staantalud bij de nieuwe Ossebroeken bocht heeft het publiek overzicht op een unieke serie bochten, die als het ware een soort klein circuit in een stadion vormen. Tijdens de 76e TT van Assen (22-24 juni 2006) hebben de fans op de nieuwe tribunes en het staantalud ook weer zicht op een big screen vidiwall.

Nieuwe Haarbocht tribune
De Talud- en S-bocht tribune vervallen en worden samengevoegd tot een nieuwe hogere Haarbocht tribune, die uitzicht biedt op de pitstraat, de nieuwe Haarbocht, Strubben en Ossebroeken en een Big Screen Vidiwall.

Nieuwe Strubben tribune
De Strubben tribune blijft bestaan, maar komt op een iets andere plaats met zicht op de hele nieuwe Noordlus. De tribune wordt hoger, biedt méér luxe en geeft een uniek zich tot en met start & finish en de Veenslang, en vanzelfsprekend ook zicht op een Big Screen Vidiwall.

Nieuw: TT World tribune
Een totaal nieuwe tribune qua naam en plaats is de TT World tribune die bestaat uit drie naast elkaar geplaatste tribunes tussen de nieuwe Strubben tribune en het nieuwe Ossebroeken statalud. De TT World tribune biedt perfect zicht op de Haarbocht, Ossebroeken, Strubben en tevens op een Big Screen Vidiwall.

Ossebroeken staantalud
In de nieuwe Noordlus is ook gedacht aan de staanplaatsen. Zo wordt rond de nieuwe Ossebroeken bocht een prachtig hoog staantalud aangelegd, dat perfect uitzicht biedt op de Haarbocht, Ossebroeken en Strubben.

© BON
Provincie:
Tag(s):