zaterdag, 26. februari 2005 - 8:52

Tweede Coentunnel komt eraan

Den Haag

Publiek private samenwerking (PPS) wordt de komende jaren structureel toegepast bij nieuwe infrastructuurprojecten. Hiervoor worden marktpartijen zo vroeg mogelijk betrokken bij de projectontwikkeling. Vier ministeries, Verkeer en Waterstaat, Financiën, Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Economische Zaken, hebben hierover samen met verschillende marktpartijen overeenstemming bereikt.

Inmiddels is een aantal projecten aangewezen om op korte termijn met PPS aan de slag te gaan:

Tweede Coentunnel
A4 Delft-Schiedam
A2 passage Maastricht
A15 Maasvlakte-Vaanplein
A4/A15 corridor
A27 Breda-Utrecht
Ring Utrecht
Corridor A6/A9 Schiphol-Almere
Ruimte voor de rivier
Zuidas Amsterdam
Tweede Maasvlakte
Zuiderzeelijn (afhankelijk van nadere besluitvorming)

Door de tracéwet- en aanbestedingsprocedure parallel te laten lopen, kunnen marktpartijen eerder worden betrokken bij een project. Als hulpmiddel komt er een handboek en een standaard contract beschikbaar.

Kijk voor meer informatie hier

©BON/Sjaak Foto/FBF.NL
Categorie:
Tag(s):