dinsdag, 20. september 2005 - 11:58

Uitbreiding Zeeuwse wegennet loopt vertraging op

Bereikbaarheidsproblemen zoals in de Randstad kent Zeeland niet. Toch is in deze provincie een aantal projecten van wezenlijk belang om te zorgen dat de doorstroming en daarmee de economische ontwikkeling niet onder druk komt te staan. EVO maakt zich naar aanleiding van de kabinetsplannen ernstige zorgen over de vertraging van drie jaar die dreigt voor de verdubbeling van de N62.

Dit project zou in combinatie met de uitvoering van de Kanaalkruising Sluiskil en uitbreiding van de tunnelwegen in 2011 afgerond zijn. De vandaag gepresenteerde plannen gaan uit van het jaar 2014 als einddatum.

Met de ingebruikname van de Westerscheldetunnel in 2003 is de N62 veel drukker geworden. Zeker in de spits komen vrachtauto’s en auto’s stapvoets vooruit. Voor de regio ligt daarom eerder versnelling dan vertraging voor de hand.

Ook dreigt vertraging voor de N57 Veersedam-Middelburg, de N61 Hoek-Schoondijke en de Kanaalkruising Sluiskil. Bij deze projecten is sprake van vertraging van zes maanden tot een jaar. EVO verwacht dat bij deze projecten de nieuwe verkorte Tracéwetprocedure uitkomst biedt. Deze verkorte procedure is begin september door de Tweede Kamer aanvaard. De procedure houdt in dat voor aanpassingen aan bestaande wegen een aantal procedures komt te vervallen. Hierdoor kan aanzienlijke tijdwinst worden geboekt.
Provincie:
Tag(s):