dinsdag, 4. oktober 2005 - 14:04

Uitkeringsfraude sneller strafrechterlijk vervolgd

Ede

De gemeente Ede gaat uitkeringsfraude sneller melden bij het Openbaar Ministerie (OM). De gemeente en het OM hebben daartoe een convenant gesloten. Hierdoor zullen fraudezaken sneller tot een strafrechtelijke vervolging leiden.

Wie een uitkering ontvangt van de gemeente Ede en neveninkomsten niet meldt, pleegt fraude. Als de gemeente Ede fraude constateert, vordert zij het brutobedrag altijd terug. Het brutobedrag is hoger dan het bedrag dat mensen ten onrechte niet gemeld hebben, omdat de gemeente belasting en sociale premies inhoudt op de uitkering.
Tot nu toe meldde de gemeente fraudegevallen boven de € 6.000 bij het OM. Die grens is nu in bepaalde gevallen verlaagd tot € 3.000. Dit gebeurt omdat de gemeente met de invoering van de Wet Werk en Bijstand niet meer zelf een zogenaamde bestuurlijke boete kan opleggen. Wat de gemeente wél kan doen, is een maatregel opleggen omdat mensen de gemeente niet goed geïnformeerd hebben. Zo’n maatregel kan bestaan uit het verlagen van de uitkering gedurende één of meerder manden.
Soms is het opleggen van een maatregel echter niet mogelijk, bijvoorbeeld als de fraude pas aan het licht komt als iemand al geen uitkering meer ontvangt. Uiteraard wordt ook in die gevallen het bruto fraudebedrag teruggevorderd, maar het opleggen van een maatregel is dan niet meer mogelijk. Met het afsluiten van het convenant is voor deze gevallen de aangiftegrens verlaagd. Hiermee heeft de gemeente Ede een middel in handen gekregen om deze groep fraudeurs strafrechterlijk te vervolgen.

©BON
Provincie:
Tag(s):