dinsdag, 4. oktober 2005 - 11:18

Veilige hypotheek steeds belangrijker

Zoetermeer

Tot en met het derde kwartaal van 2005 hebben 82.724 huishoudens hun hypotheek afgesloten met een Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Dat is bijna 18% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen.

Het Waarborgfonds heeft dit jaar tot nu toe 445 gedwongen verkopen met verlies geteld. Hierbij is sprake van een gemiddelde schade van ongeveer 35.000 euro. Op basis van deze cijfers verwacht het Waarborgfonds dat over heel 2005 ongeveer 600 huishoudens hun woning met verlies zullen verkopen.

'Dat het aantal gedwongen verkopen met verlies toeneemt, is een logisch gevolg van de huidige prijsontwikkeling van koopwoningen van zo'n 2% tot 3% per jaar. Voor huishoudens
die binnen vier jaar na aankoop hun woning moeten verkopen, is de kans groot dat de woning minder oplevert dan het bedrag van de uitstaande hypotheek', stelt Karel Schiffer,
algemeen directeur van het Waarborgfonds Eigen Woningen. 'Doorslaggevend daarbij is dat de meegefinancierde kosten koper, die doorgaans zo'n 12% van de koopsom bedragen, nog niet zijn terugverdiend. Een aantal jaar geleden, toen nog sprake was van prijsstijgingen
groter dan 10% per jaar, leverde een gedwongen verkoop meestal winst op.'

Schiffer gaat ervan uit dat bij gelijkblijvende economische omstandigheden het aantal gedwongen verkopen met verlies de komende jaren zal groeien naar zo'n 1.500 per jaar.
'Dat is in een normale markt waarin de prijzen van koopwoningen conform inflatie stijgen een normaal niveau. We moeten er in Nederland alleen weer even aan wennen dat aan het hebben van een eigen woning financiële risico's zijn verbonden.' Het toenemende aantal gedwongen verkopen met verlies bevestigt het belang van NHG als vangnet voor de risico's van het eigenwoningbezit. 'Daarom is het goed dat steeds meer geldgevers en geldnemers samen kiezen voor een veilige en verantwoorde lening met NHG.'

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen heeft tot doel het creëren van een duurzaam gunstig klimaat voor het eigenwoningbezit. Zij verstrekt daartoe de Nationale Hypotheek Garantie. NHG is een garantie op hypothecaire leningen voor de aankoop en verbetering van een eigen woning. Wanneer de woning onverhoopt moet worden verkocht en de opbrengst lager is dan de hypotheekschuld, betaalt het Waarborgfonds de restschuld aan de geldgever. De
consument heeft ook het voordeel van een lagere rente. Dit voordeel ligt tussen de 0,3% en 0,6%. Dat betekent een voordeel van honderden euro's per jaar. NHG is in 2005 mogelijk voor leningen tot 240.000 euro.

Actuele cijfers:
Betalingsachterstanden (langer dan vier maanden):
2002: 956
2003: 1.246
2004: 1.743
2005: 1.480(t/m 3e kwartaal)

Gedwongen verkopen met verlies:
2002: 80
2003: 178
2004: 331
2005: 445(t/m 3e kwartaal)

Aantal garanties:
2002: 51.546
2003: 73.889
2004: 96.221
2005: 82.724(t/m 3e kwartaal)
Categorie:
Tag(s):