dinsdag, 15. november 2005 - 11:59

Verkeersslachtoffers binden strijd aan tegen onnodig leed

Oentsjerk

De slachtoffers van verkeersslachtoffers, hun familieleden, en/of de nabestaanden van slachtoffers binden de strijd aan tegen het leed dat hen na het verkeersongeval wordt aangedaan. Het blijft namelijk vaak niet bij het ernstige persoonlijke leed veroorzaakt door een verkeersongeval, het wordt nog veel erger door de ervaringen op medisch, sociaal, juridisch, financieel en/of arbeidsrechtelijk gebied.

Het is vaak niet te bevatten met welke misstanden een verkeersslachtoffer of nabestaanden van verkeersslachtoffers te maken krijgen, zo meldt Bureau NAH Zorg.

Om dat onnodige leed te stoppen, worden drie nieuwe lotgenotenverenigingen opgericht voor mensen die een dierbare hebben verloren door een verkeersongeval, voor ouders van kinderen met niet-aangeboren hersenletsel, en Whiplash-patiënten in het Noorden van Nederland.
Ook wordt er een Klankbordgroep samengesteld die de belangen van verkeersslachtoffers, familieleden of nabestaanden gaat behartigen. De Klankbordgroep moet een belangrijk advies- en contactorgaan worden richting politiek, zorg en samenleving.

Na een herdenkingsritueel op de ochtend van 20 november in Heemstra State in Oentsjerk
(11 – 12.30 uur) worden in de middagbijeenkomst de volgende drie nieuwe verenigingen voor lotgenoten gepresenteerd:

Vereniging ‘De verstomde Schreeuw’
Vereniging voor mensen die een kind of andere dierbare verloren hebben door een verkeersongeval. De leden zetten zich in onder meer in voor verkeersveiligheid, bieden steun aan lotgenoten en organiseren herdenkingsbijeenkomsten voor verkeersslachtoffers.

Vereniging NAH Jeugd
Vereniging voor ouders van kinderen met niet-aangeboren hersenletsel die ervaringen met elkaar willen delen en tips willen uitwisselen. Met name in de regio Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. Ouders kunnen elkaar helpen, steunen en van informatie voorzien.

Whiplash vereniging Noord
Vereniging van Whiplash-patiënten in het noorden van Nederland. Doel: het in samenwerking met Whiplash Stichting Nederland organiseren van lotgenotenbijeenkomsten in het Noorden voor mensen met een chronisch whiplashsyndroom.
Via lotgenotencontact, het uitwisselen van ervaringen en adviezen, kunnen lotgenoten elkaar behulpzaam zijn in hun zoektocht naar erkenning en/of verbetering van hun klachten.
Provincie:
Tag(s):