donderdag, 10. maart 2005 - 13:11

Vernietigend rapport over hulpverlening Savanna

Den Haag

De Inspectie voor de jeugdzorg heeft donderdagochtend haar rapport gepresenteerd van het onderzoek naar de dood van het 3-jarige meisje Savanna uit Alphen aan de Rijn. Savanna werd in september vorig jaar dood aangetroffen in de kofferbak van haar moeders auto.

Volgens het onderzoek hebben Bureau Jeugdzorg Noord-Holland, de Raad voor de Kinderbescherming en het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) ernstig gefaald in de hulpverlening van het 3-jarige meisje.
Savanna werd rond februari 2002 uit huis geplaatst na verwaarlozing, ondervoeding en mogelijk signalen van mishandeling. Nu blijkt uit onderzoek dat er voor die tijd al signalen waren dat de gezinssituatie niet optimaal was. Na zes maanden mocht het meisje toch weer terug naar huis, terwijl bekend was dat haar moeder de adviezen over haar opvoeding niet zou opvolgen.

Na de verhuizing van Noord-Holland naar Alphen aan de Rijn in Zuid-Holland, werd haar situatie er niet beter op. Haar dossier had moeten worden overgedragen aan Bureau Jeugdzorg in Zuid-Holland. Dit werd nagelaten. Hierdoor bleef de gezinsvoogd van Noord-Holland verantwoordelijk voor dit gezin, wat mede een zware druk op deze hulpverlener legde. Daarnaast werd de gezinsvoogd onvoldoende ondersteund door de teamleider van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland. Zo werden de dossiers niet door hem bestudeerd.

De communicatie tussen de verschillende instanties onderling was ook niet optimaal. Zo was het consultatiebureau in de regio niet op de hoogte van de achtergrond van Savanna. Uit het onderzoek blijkt verder dat signalen van andere zorginstellingen over de slechte gezinssituatie niet serieus werden op gepakt door deze gezinsvoogd.

Bureau Jeugdzorg heeft zijn conclusies getrokken en de gezinsvoogd en de teamleider op non-actief gesteld. Het Openbaar Ministerie bekijkt of de gezinsvoogd moet worden vervolgd.

In een reactie laten Minister Donner van Justitie en Staatssecretaris Ross van VWS weten zeer geschokt te zijn door de uitkomsten van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg over de zaak Savanna. © BON


Provincie:
Tag(s):