vrijdag, 23. september 2005 - 13:59

Verscherpte controles veetransport

Den Haag

In de komende weken gaat de Algemene Inspectiedienst van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verscherpte controles uitvoeren op het transport van vee. Aanleiding voor deze controles is het aantal overtredingen dat plaatsvindt bij deze transporten. Vooral transporteurs van varkens kunnen een controle van de AID tegemoet zien.

Het transport van vee is aan strenge regels gebonden. Uit controles van de AID in 2004 bleek bij een kwart van de gecontroleerde transporten van varkens één of meerdere overtredingen. Dit jaar zijn bij 436 controles van varkenstransporten reeds 86 overtredingen geconstateerd. De overtredingen hadden te maken met overbelading van de veewagens, het niet voldoen aan de inrichtingseisen (goedkeuring van de transportmiddelen) en het niet naleven van de regels voor reiniging en ontsmetting van de transportmiddelen. Ook was er in een aantal gevallen zogenoemd wrak vee aanwezig of waren de regels voor identificatie en registratie van vee niet goed nageleefd.

De controles zullen in het hele land plaatsvinden met een accent in de grensprovincies in Zuid- en Oost-Nederland.
Provincie:
Tag(s):